Jacob Adolf Hägg, svensk komponist og pianist. Skrev i klassisk-romantisk stil tallrike klaverstykker, orkesterverker (Nordische Symphonie), kammermusikk, bearbeidelser av svensk folkemusikk m.m.