Joseph Lanner, østerriksk komponist, skaperen av den moderne wienervals. Begynte med en trio som først ble utvidet til kvartett med Johann Strauss d.e. som bratsjist, og senere til et helt orkester med begge som dirigenter. Lanner var den egentlige skaper av valsesyklusen. Han skrev bl.a. Die Pesther (1835), Die Romantiker (1841) og Die Schönbrunner (1843).