Nikolaj Medtner, russisk komponist og pianist, fra 1936 bosatt i Storbritannia. Gav konserter i Europa og USA. Som komponist skrev han i romantisk stil tre klaverkonserter, klaververker (Märchen, 1924–38, sonater), sanger og kammermusikk.