Alexandre Tansman, polsk komponist, fra 1920 bosatt i Paris. Hans musikk er påvirket av Ravel, Stravinskij og polsk folkemusikk. Skrev bl.a. 8 symfonier (til dels med kor), flere operaer, orkesterverker og kammermusikk. Utgav en bok om Stravinskij (1948).