Gilbert and Sullivan, skaperne av den britiske Savoy-opera, se W. S. Gilbert og Arthur Sullivan.