Yrjö Kilpinen, finsk komponist; gift med M. Kilpinen. Særlig kjent for sine ypperlige sanger (mer enn 700), gjerne samlet i sykluser med dikt av én forfatter, f.eks. Hjärtat (Bo Bergman), Reflexer (P. Lagerkvist), Lieder der Liebe og Lieder um den Tod (Chr. Morgenstern). Kilpinen fortsatte den romantiske liedtradisjon fra 1800-tallet; impulser fra nye retninger og fra folketonen var med å forme hans egen stil. Utenom sangene komponerte han en del mannskorsanger, klaversonater og -suiter og kammermusikk.