Rudolph Simonsen, dansk komponist og pedagog. Utdannet jurist. Studerte ved musikkonservatoriet i København 1907–09, lærer samme sted fra 1916, direktør fra 1931. Debut som pianist 1911. I noen år aktiv som kammermusiker. Han skrev fire symfonier, kammermusikk og sanger, foruten musikkhistoriske skrifter: Musikhistoriske Hovedstrømninger, (1930), Sub specie æternitatis (1942) og Musikhistorisk Kompendium (1946).