Edward MacDowell, amerikansk komponist. Utdannet ved konservatoriene i Paris og Frankfurt. Mottok sterke impulser bl.a. fra Edvard Griegs musikk. Skrev en rekke lyriske, poetiske klaverstykker i senromantisk stil, fire klaversonater (bl.a. Norse og Keltic, tilegnet Grieg), symfoniske dikt og annen orkestermusikk, to klaverkonserter, korsanger og romanser.