Selim Palmgren, finsk komponist og pianist. Utdannet i Helsinki. Kapellmester i Turku 1909–12, lærer i komposisjon ved Eastman School of Music i Rochester i New York 1923–26. Knyttet til Sibelius-akademiet 1927, professor 1939. I sin musikk er Palmgren en utpreget lyriker. Mest kjent er hans sanger og korverker (Sjöfararen vid milan, En latmans melodi). Han skrev fem klaverkonserter, operaen Daniel Hjort (1910), orkestersuiter og en rekke klaverstykker.