Johanna Kinkel, tysk komponist, pianist, dirigent og musikkskribent. Av hennes komposisjoner kan nevnes Die Vogelkantate, Hymnus for kor og orkester, Don Ramiro, ballade for sang og klaver, samt et betydelig antall sanger.