David Wikander, svensk organist og komponist. 1920–52 organist i Storkyrkan i Stockholm. Som komponist hører han til den nasjonalromantiske retningen; hans kirkemusikk viser også påvirkning fra vokalpolyfoniens mestere, med sterk understrekning av linjens betydning. Til hans produksjon hører motetter, kantater, messer, orgelverker og sanger. Særlig hans korsanger har vunnet stor utbredelse.