Siegfried Wagner, tysk komponist og dirigent; sønn av Richard og Cosima Wagner. Opprinnelig utdannet arkitekt, men gikk over til musikkstudier. Knyttet til Festspillene i Bayreuth 1896; 1908 overtok han ledelsen av festspillene etter sin mor Cosima Wagner. Han skrev flere operaer til egne tekster.