Ambroise Thomas, fransk komponist. Direktør ved konservatoriet i Paris 1871. Skrev romantiske operaer, bl.a. Mignon (1866; etter Goethes roman Wilhelm Meisters læreår) og Hamlet (1868). Av hans øvrige verker oppføres ofte ouverturen til Raymond (1851).