Hakon Børresen, dansk komponist. Elev av J. Svendsen. 1924–49 formann for Dansk Tonekunstnerforening. Han skrev operaer (Den kongelige Gæst, 1919, Kaddara, 1921), balletten Tycho Brahes Drøm (1924), 3 symfonier, ouverturen Normannerne (1912), Raadhusintrada (1933, for lurer og orkester), korverker, sanger o.a.