Ermanno Wolf-Ferrari, italiensk komponist. Kjent for sine komiske operaer med forbilde i 1700-tallets italienske opera buffa (Le donne curiose, 1903, Il segreto di Susanna, 1909, L'amore medico, 1913). Operaen Der Schmuck der Madonna (1911, omarbeidet 1933) er et forsøk i den veristiske stil. Han skrev også korverker (La vita nuova, 1901), orkesterverker, kammermusikk, sanger m.m.