Den klassiske musikkens faghistorie

Fagansvarlig

Nils E. Bjerkestrand

Norges musikkhøgskole

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 55 artikler: