Den klassiske musikkens historie

Vi trenger ny fagansvarlig for

Den klassiske musikkens historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 6 kategorier:

  1. Klassisk musikk 1900–1950
  2. Klassisk musikk 1950–2000
  3. Klassisk musikk før 1600
  4. Klassisk musikk i barokken
  5. Klassisk musikk i klassisismen
  6. Klassisk musikk på 1800-tallet

Inneholder 8 artikler:

S

  1. sjanti