Den klassiske musikkens historie

Kunstmusikk, musikk som, i motsetning til folkemusikk, skriver seg fra bestemte, navngitte komponister, og i sin tradisjonelle form er laget for konsertmessig fremførelse. Tidligere var kunstmusikken knyttet til kirke og adel eller overklassen, nå blir den støttet gjennom offentlige institusjoner (for eksempel orkestre, opera eller utdanningssystemer).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Den klassiske musikkens historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 6 kategorier:

  1. Klassisk musikk 1900–1950
  2. Klassisk musikk 1950–2000
  3. Klassisk musikk før 1600
  4. Klassisk musikk i barokken
  5. Klassisk musikk i klassisismen
  6. Klassisk musikk på 1800-tallet

Inneholder 2 artikler: