Klassisk musikk på 1800-tallet

Vi trenger ny fagansvarlig for

Klassisk musikk på 1800-tallet

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker på 1800-tallet
  2. Norske klassiske komponister og verker før 1900

Inneholder 7 artikler: