Klassisk musikk på 1800-tallet

Romantikken var fremherskende i perioden 1820–1900, hvor en ny subjektivitet påvirket komposisjonsformene; wienerklassikernes strengt formelle oppbygning ble oppløst, man eksperimenterte med harmonikk og rytme, og orkesterklangen ble utvidet. Karakteristisk er det intime forholdet mellom musikk og litteratur. Franz Schubert, Robert Schumann og Johannes Brahms tolket i romansen på en helt ny måte de følelser som ligger bak ordene, og programmusikken, særlig det symfoniske dikt med Franz Liszt som foregangsmann, søkte å illustrere et tankemessig, ofte litterært innhold. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Christina Kobb

Norges musikkhøgskole

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker på 1800-tallet
  2. Norske klassiske komponister og verker før 1900

Inneholder 7 artikler: