Nikolaj Tsjerepnin, russisk komponist. Skrev symfoniske verker, balletter, orkester- og korverker og en klaverkonsert.