Sveinbjörn Sveinbjörnsson, islandsk komponist. Cand.theol. i Reykjavík 1868. Virket som sang- og musikklærer i Edinburgh. Skrev mest kor- og solosanger til engelske tekster. Av hans islandske arbeider kan nevnes nasjonalhymnen fra tusenårsfesten 1874 (Ó, guð vors lands).