Paul Lincke, tysk komponist, dirigent og musikkforlegger. Slo gjennom med sin operette Frau Luna (1899). Han beholdt sin popularitet gjennom mellomkrigstiden, og operetter som Grigri (1911) og Casanova (1913) er spilt i Norge. Komponerte også revymusikk, filmmusikk og marsjer, bl.a. Berliner Luft (1899).