Maskeballet, it. Un ballo in maschera, opera i tre akter (1859) med musikk av Giuseppe Verdi og tekst etter Augustin Eugène Scribe av Antonio Somma. Den opprinnelige librettoen omhandler mordet på Gustav 3 i Stockholmsoperaen 1792, men pga. sensuren ble handlingen lagt til Boston på 1600-tallet og Gustav skiftet ut med en greve. Stockholmsversjonen er nå den mest spilte. Hovedroller: Gustavus 3/Riccardo, greve av Warwick (tenor), grev Anckarström/Renato (baryton), Amelia (sopran).