Ottorino Respighi, italiensk komponist. 1913 lærer ved Santa Cecilia-akademiet i Roma, direktør 1924–26. Kjent for en rekke programmatiske orkesterverker, bl.a. Fontane di Roma (Romas fontener, 1917) og Pini di Roma (Romas pinjer, 1924). Skrev også 9 operaer, balletter, større korverker og kammermusikk. Som komponist var han nærmest senromantiker med tilknytning til impresjonismen. Han var en virtuos og fantasifull instrumentator.