Charles Stanford, født i Dublin, britisk komponist og dirigent. Fra 1883 professor ved Royal College of Music i London, fra 1887 også i Cambridge. Fremragende pedagog. Skrev operaer (Shamus O'Brien, 1896), symfonier, rapsodier, korverker og sanger, alt i senromantisk stil.