Franz Schreker, østerriksk komponist. 1920–32 direktør ved musikkhøyskolen i Berlin. Særlig kjent for en rekke operaer til egne tekster (Der ferne Klang, 1912, Die Gezeichneten, 1919, Irrelohe, 1924). Stilistisk var Schreker åpen for nye retninger, men samtidig sterkt bundet til tradisjonen fra Wagner og Debussy.