Utenrikstjenesten har til oppgave å vareta og fremme Norges samlede interesser i utlandet og yte nordmenn råd, hjelp og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner. Disse oppgaver varetas av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene. En utenriksstasjon ledes av en fagtjenestemann og kan være ambassade, fast delegasjon til en internasjonal organisasjon eller generalkonsulat, se artikkelen Utenrikstjenesten – Norske fagstasjoner i utlandet.

Antall årsverk utført av ansatte i Utenriksdepartementet er 840. Utsendte på utenriksstasjonene, herunder spesialutsendinger fra andre etater enn Utenriksdepartementet, utfører i alt 590 årsverk. Antall årsverk utført av lokalt ansatte personer på utenriksstasjonene er cirka 1105.

I tillegg til de norske fagstasjoner i utlandet har Norge 87 honorære generalkonsulater og 268 honorære konsulater, det vil si til sammen 355 honorære generalkonsulater og konsulater. Ambassaden har overoppsyn med konsulattjenesten i det eller de land hvor stasjonens sjef er akkreditert eller anmeldt.

Personalet ved en utenriksstasjon omfatter utenrikstjenestemenn, som kan være fagtjenestemenn, spesialutsendinger eller valgte utenrikstjenestemenn, videre andre utsendinger som etter Utenriksdepartementets bestemmelse knyttes til stasjonen, i tillegg til kontorpersonale (kansellister, fullmektiger, assistenter og andre).

Fagtjenestemann ved en diplomatisk stasjon kan være ambassadør, minister, ministerråd, ambassaderåd, ambassadesekretær og attaché. (I norsk utenrikstjeneste brukes ikked lenger tittelen minister.) Fagtjenestemann ved konsulær stasjon kan være generalkonsul, konsul, visekonsul og attaché. Uttagningen av aspiranter til utenrikstjenesten foretas av en spesiell aspirantnemnd.

Bestemmelser om personalet ved en utenriksstasjon er gitt i lov om utenrikstjenesten av 1. mars 2015. For øvrig har utenriksinstruksen av 3. desember 2002 bestemmelser om utenrikstjenestens organisasjon, funksjon og administrasjon. Instruksen er under revisjon. Se også diplomati.

  • Neumann, Iver B. & Halvard Leira: Aktiv og avventende : utenrikstjenestens liv 1905-2005, 2005, isbn 82-530-2757-5, Finn boke

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.