Faktaboks

Offisielt navn
Republic of Singapore (engelsk), Hsin-chia-p'o Kung-ho-kuo (kinesisk), Republik Singapura (malayisk), Singapore Kudiyarasu (tamil)
Norsk navn
Republikken Singapore
Uttale
singapˈår
Hovedstad
Singapore
Statsform
Republikk
Statsoverhode
Tharman Shanmugaratnam
Statsminister
Lee Hsien Loong
Landareal
718 km²
Totalareal
717 km²
Innbyggertall
5 917 600 (Department of Statistics Singapore, 2023)
Offisielt/offisielle språk
Kinesisk, malayisk, tamil, engelsk
Religion
Buddhisme, kristendom, taoisme, islam, konfutsianisme
Nasjonaldag
9. august
Valuta
Dollar à 100 cents
Flagg
Riksvåpen
Singapore, plassering
Singapore (mørkegrønt) ligger i Asia (lysegrønt).
Singapore, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Singapore med naboland rundt, kart
Singapore og naboland
.
Lisens: CC BY NC 4.0

Singapore er en republikk i Sørøst-Asia. Landet er en øy- og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya. I nord er landet skilt fra Malaysia av Johorstredet og i sør fra Indonesia av Singaporestredet. Landet ligger 137 kilometer nord for ekvator.

Staten ble atskilt fra Malaysia-føderasjonen i 1965 og ble da en uavhengig republikk.

Singapore er Sørøst-Asias ledende handels- og finanssenter. Innbyggerne har en meget høy levestandard. Landet ble i 2021 rangert som nummer tolv på FNs globale levekårsindeks (Human Development Index – HDI). Ingen andre land i Sørøst-Asia hadde en høyere plassering på denne listen. Singapore har verdens nest største containerhavn etter Shanghai. Hovedstad er byen Singapore.

Navnet Singapore er fra sanskrit og kommer av simha, ‘løve’, og pura, ‘by’, altså ‘løvebyen’.

Singapores nasjonalsang er ‘Majulah Singapura’ (Fremad Singapore).

Geografi og miljø

Singapore (Hovedkart)

Singapore

Av /Store norske leksikon ※.

Singapore består av hovedøya Singapore Island (Pulau Ujong) og 62 mindre øyer. Det er to broer til fastlandet i nord. Hovedøya dreneres av flere vassdrag. Høyeste punkt er Bukit Timah Hill (163,63 meter over havet). Gjenfylling slår sammen flere mindre øyer og arealet planlegges økt med 100 kvadratkilometer innen 2030.

Singapore Botanic Gardens på 49 hektar på hovedøya ble i 2015 oppført på UNESCOs verdensarvliste. Dette er Singapores eneste sted på verdensarvlisten og er den eneste tropiske hagen i verden som står på denne listen. Anlegget viser utviklingen av den britiske tropiske kolonihagen, som ble etablert i 1859. Blant annet kan man her se hvordan etableringen av gummiproduksjonen i Sørøst-Asia i 1875 fant sted. Singapore Botanic Gardens er nå et viktig forskningssenter for planter.

Skog dekker tre prosent av landets areal. Eneste større skog er naturreservatet Bukit Timah Nature Reserve, som omfatter i alt 1,64 kvadratkilometer og ligger tolv kilometer fra hovedstadens sentrum. Mesteparten av regnskogen er gått tapt på grunn av urbanisering. Kysten er flat og har enkelte steder mangroveskog. For øvrig er det mest eng- og buskvegetasjon.

Singapore har tropisk regnskogsklima nesten uten årstidsvariasjoner. Middeltemperaturen er på 27 °C og årlig gjennomsnittsnedbør er 2350 millimeter. Luftfuktigheten er høy.

Det er påvist mer enn 85 arter av pattedyr; karakteristiske er en makak (ape), halvapen dovenlori og skjelldyr. Mer enn 150 fuglearter hekker og det er 130 krypdyrarter, blant annet varaner, kobraer og pytonarter. Blant insektene finnes 250 arter av sommerfugler.

Folk og samfunn

Esplanade - Theatres on the Bay
De karakteristiske formene til Esplanade gjør at bygget ofte kalles «The Durian», etter duriantreets frukter.

Mer enn en fjerdedel av innbyggerne arbeider, studerer eller bor i Singapore uten permanent oppholdstillatelse. Av den fastboende befolkningen utgjør kinesere den største gruppen (74,3 prosent), fulgt av malayere (13,5 prosent) og indere (9,0 prosent).

80 prosent av innbyggerne er konsentrert i et 70 kvadratkilometer stort område i og rundt byen Singapore; i eldre bydeler er befolkningstettheten meget stor, opp mot 40 000 per kvadratkilometer. De fleste innbyggerne bor i boligblokker.

31,1 prosent av befolkningen er buddhister, 18,8 prosent er kristne, 15,6 prosent er muslimer og 8,8 prosent er taoister (2020).

Singapore har fire offisielle språk: engelsk, kinesisk (mandarin), malayisk og tamil. Engelsk er offentlig språk. Mandarin og andre kinesiske dialekter er førstespråk for 38,6 prosent av innbyggerne. For de andre offisielle språkene er prosentandelen som følger: engelsk 48,3, malayisk 9,2 og tamil 2,5 (2020).

Stat og politikk

Lee Kuan Yew
Lee Kuan Yew, Singapores regjeringssjef fra 1959 til 1990. Foto fra 1968.
Av /Zuma Press.

Singapore er en demokratisk republikk med autoritære innslag. Presidenten velges ved direkte valg for seks år. Den reelle utøvende makt er hos regjeringen og statsministeren. Den politiske opposisjonen undertrykkes. Halimah Yacob, som ble valgt til president i 2017, er den første kvinne og malayer som er valgt til landets statssjef. Etter presidentvalget i 2023 ble hun erstattet av Tharman Shanmugaratnam.

Representanter til parlamentet velges for fem år. People’s Action Party (PAP) har hatt makten sammenhengende siden 1959. Ved parlamentsvalget i 2020 fikk PAP 80 representanter, mens opposisjonspartiene Workers' Party (WP) og Progress Singapore Party (PSP) fikk henholdsvis 8 og 2 representanter. I tillegg ble 9 representanter utpekt av landets president, etter anbefaling fra en spesiell valgkomité ledet av nasjonalforsamlingens president. Parlamentet har med dette 99 representanter for perioden 2020–2025.

Singapore er inndelt i distrikter.

Singapore praktiserer dødsstraff for enkelte lovbrudd. Verneplikten har en førstegangstjeneste på 24 måneder. Forsvaret består av hær, marine og flyvåpen. I tillegg finnes halvmilitære styrker.

Singapore er medlem av blant annet FN, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdens helseorganisasjon (WHO), Samveldet av nasjoner, ASEAN, APEC og ASEM (Asia-Europe Meeting).

Historie

Merlion
Merlion av mer, 'hav' og lion, 'løve', er Singapores nasjonaldyr.

Den tidligste kjente bebyggelsen er fra 200-tallet evt. Den var en utpost for Srivijaya-imperiet på Sumatra. Mellom 1500-tallet og tidlig på 1800-tallet var Singapore en del av Johor-sultanatet. Portugisere brente ned bebyggelsen i 1613.

Singapore ble nyanlagt som en britisk handelspost i 1819 og ble et meget viktig handelssenter og militært støttepunkt i det britiske imperiet. I 1826 ble byen innlemmet i Straits Settlements som ble kronkoloni i 1867. Som frihavn ble Singapore Sørøst-Asias ledende handels- og havneby. På 1920-tallet ble byen utbygd til en befestet marinebase.

Singapore, som ble okkupert av japanerne i 1942, ble en britisk kronkoloni i 1946 og fikk indre selvstyre med et parlament i 1959.

Landet gikk med i Malaysia-føderasjonen i 1963, men ble atskilt fra denne i august 1965 og ble uavhengig republikk 21. september 1965. «Landsfaderen» Lee Kuan Yew gikk av i 1990 etter 31 år som statsminister.

Økonomi og næringsliv

Fotografi av Singapore

Singapores moderne bank- og forretningssentrum. Foran høyhusene sees Singapore River, som tidligere hadde en travel havn med lasting og lossing av båter. I dag er det mest turistbåter som trafikkerer elven.

Av /NTB Scanpix ※.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger er på 93 400 amerikanske dollar, noe som er det fjerde høyeste i verden og det høyeste i Asia (2020).

Industri

Før uavhengigheten i 1965 ble utenlandske investeringer trukket til landet for å bygge opp industri. I 1970-årene ble full sysselsetting nådd, og det ble lagt vekt på teknologisk avansert industri. Nå står industrisektoren for 24,8 prosent av landets BNP. Produksjonen omfatter blant annet sement, kjemikalier, skip, oljeplattformer og oljeboringsutstyr, elektroniske artikler, herunder telekommunikasjonsutstyr og farmasøytiske produkter. Japansk kapital står bak en del av de nye industriene, men også europeisk og amerikansk industri har etablert filialer og datterbedrifter i Singapore.

Servicenæringer

Servicenæringene står for 75,2 prosent av landets BNP. Handel, finanssektoren, samferdsel og turisme gir viktige bidrag til landets økonomiske utvikling.

Landbruk og fiske

Landbruk og fiske utgjør en ubetydelig del av landets næringsliv. 0,9 prosent av landets samlede areal er dyrket mark. Det dyrkes grønnsaker, og det er litt husdyrhold.

Utenrikshandel

Singapore har overskudd i handelsbalansen med utlandet. De tre viktigste handelspartnerne er Kina, Malaysia og USA. Viktige eksportvarer er elektroniske produkter, herunder telekommunikasjonsutstyr og farmasøytiske produkter. Singapore importerer blant annet maskiner og utstyr, råvarer og mat- og forbruksvarer.

Kunnskap og kultur

Singapore har seksårig barneskole og sjuårig videregående skole. Det er sju offentlige universiteter og flere høyskoler.

Tre prosent av befolkningen er analfabeter.

Innen litteraturen har poesi, med navn som Robert Yeo (1940–), Arthur Yap (1943–) og Wong May (1944–), markert seg sterkere enn prosa. Litteraturen finner mangfoldig uttrykk på grunn av det store antallet språk, kulturer og religioner i et så lite land.

Peranakan-folkemusikk er en fusjon av engelsk- og malaysisk-inspirerte toner. Popmusikken ble utviklet i 1960-årene og rockeband i 1970- og 1980-årene. Hardcore punk og metal gjør seg sterkt gjeldende i dag. I kunstsenteret ‘Esplanade – Theatres on the Bay’ arrangeres flere årlige musikkfestivaler.

Pressen har vært kontrollert av myndighetene siden 1974, og tilgang til internett er regulert. Elleve radioselskaper og sju fjernsynskanaler drives av holdingselskapet Mediacorp. Det utgis ti dagsaviser på engelsk, kinesisk, malayisk og tamil.

Singapore og Norge

Diplomatiske forbindelser mellom Singapore og Norge ble opprettet i 1969. I Singapore har Norge ambassade. Singapore er representert i Norge gjennom ambassadør bosatt i landets hovedstad. I Oslo har Singapore et honorært generalkonsulat.

Innovasjon Norge har kontor i Singapore.

Det er mer enn 250 norske bedriftsetableringer i Singapore. Om lag halvparten er innen maritime tjenester og petroleumsrelaterte aktiviteter. Mange av de norske bedriftene har et regionalt perspektiv. I 1993 ble foreningen Norwegian Business Association Singapore (NBAS) etablert. Singapore har den største konsentrasjon av norsk næringsliv i Asia og er et av Norges største eksportmarkeder i denne verdensdelen.

Norges eksport til Singapore utgjorde 4,9 milliarder kroner i 2022, mens importen beløp seg til 11,2 milliarder.

Statens pensjonsfond utland hadde per 31. desember 2022 investert 201,9 milliarder kroner i Singapore, hvorav 159,8 milliarder norske kroner i rentepapirer og 42,1 milliarder norske kroner i aksjer.

Over 2000 nordmenn har bosatt seg i landet. Det er en norsk sjømannskirke i Singapore.

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Henning Levold

Hei,

Av en eller annen grunn er det bildet av Sør-Georiga og Sør-Sandwichøyene sitt flagg, og ikke Singapores som brukes som flagg i artikkelen.

Henning Levold

svarte Sten Lundbo

Jeg tar dette opp med redaksjonen i dag og ber redaksjonen rette opp dette. Mvh Sten Lundbo

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg