'Islams by', hovedstad (fra 1966) i Pakistan, utgjør et føderalt hovedstadsområde, lengst nord i provinsen Punjab; 906 km2 med 756 100 innb. (2004). Administrasjonsby. Flere universiteter og forskningsinstitutter. En av verdens største moskeer ligger her, med plass til 120 000 troende. Byen er inndelt i åtte soner, hver med sin spesielle funksjon (administrasjon, boliger m.m.). Byplanen bygger på et utkast fra den greske arkitekt K. Doxiadis. Vedtatt som ny hovedstad etter Karachi i 1959, Rawalpindi var midlertidig hovedstad 1961–66. Islamabad ble i oktober 2005 rammet av et jordskjelv som ble målt til 7,6 på Richters skala, og en rekke bygninger i byen raste sammen og mange omkom. — Betydelig uro i 2007 omkring den radikale moskeen Lal Masjid, 'røde moské' og to madrasa (islamske skoler; en for kvinner og en for menn) som har mange forkjempere for at sharia skal innføres i Pakistan.