Ambassadesekretær er tittel på diplomatisk tjenestemann ved en ambassade. Vedkommende har lavere rang enn en ambassaderåd og er saksbehandler.