Verdens matvareprogram, opprettet 1961 i fellesskap av FNs generalforsamling og FAO, i virksomhet fra 1963 med sekretariat i Roma, organisasjon som yter matvarehjelp og støtte til sosiale og økonomiske nødhjelpsprosjekter i utviklingsland og land med hungersnød og naturkatastrofer. Hjelpen er basert på frivillige bidrag fra medlemslandene i form av varer, tjenester eller penger. Virksomhet i ca. 80 land.