Faktaboks

Offisielt navn
République Française
Norsk navn
Franske republikk
Uttale

fr'angkrike

Hovedstad
Paris
Statsform
Republikk
Statsoverhode
Emmanuel Macron
Statsminister
Gabriel Attal
Landareal
547 557 km²
Totalareal
549 087 km²
Innbyggertall
65,4 millioner (nasjonalt estimat, 2021)
Offisielt/offisielle språk
Fransk
Religion
Katolsk kristendom
Nasjonaldag
14. juli
Valuta
Euro
Nasjonalsang
La Marseillaise
Flagg
Riksvåpen
Frankrike, plassering
Frankrike (mørkegrønt) ligger i Europa (lysegrønt).
Frankrike, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Frankrike med naboland rundt, kart
Frankrike og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Frankrike, offisielt la République Française, er en republikk i Vest-Europa og Europas tredje største stat i utstrekning. Frankrike grenser til Den engelske kanal i nord og nordvest, til Belgia og Luxembourg i nordøst, Tyskland, Sveits og Italia i øst, Middelhavet og Monaco i sør, Spania og Andorra i sørvest og Atlanterhavet i vest.

Øya Korsika (fransk Corse) i Middelhavet hører også til Frankrike. I tillegg har Frankrike en rekke oversjøiske territorier (såkalte DROM-COM).

Frankrike er blant Europas viktigste industriland, og et sentralt medlem av Den europeiske union (EU). Frankrike har betydd mye i Europas kulturhistorie, både innen kunst og litteratur og som arnested for nye ideer. Ikke minst gjennom sin politiske historie har Frankrike spilt en fremtredende rolle. Frihetssymbolikken fra Den franske revolusjon, liberté, égalité, fraternité, «frihet, likhet, brorskap», har satt standarden for mange av verdens demokratier.

Navnet Frankrike har sin opprinnelse i frankerne, en germansk folkegruppe som innvandret i folkevandringstiden, og deres kjerneområde som ble kalt det frankiske rike.

Geografi og miljø

Frankrike (hovedkart)

Frankrike

Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.
Kystområde i Frankrike
Kystområde i Collioure, Frankrike

Inkludert Korsika dekker Frankrike et areal på 551 695 kvadratkilometer. Dette området kalles gjerne «la Métropole», eller «France métropolitaine». Fastlandet har en sekskantet form som har gitt Frankrike det franske kallenavnet l'hexagone («sekskanten»).

Oversjøiske territorier

I tillegg til den delen som ligger i Vest-Europa, består Frankrike av flere oversjøiske territorier, altså landområder som ligger utenfor Europa. Disse territoriene kan sies å være etterlevninger fra kolonitiden. Det finnes flere typer oversjøiske territorier. Den viktigste er DROM, som står for «Départements et Régions d’Outre Mer» («oversjøiske avdelinger og regioner»). Disse er fullt og holdent anerkjent som en del av Frankrike, underlagt franske lover og har egne folkevalgte i den franske Nasjonalforsamlingen og i Senatet. Det dreier seg om følgende områder:

Den andre hovedtypen oversjøiske territorier heter «Collectivités d’Outre Mer» (forkortet COM, norsk oversettelse: «oversjøiske samfunn»). Disse har ulik grad av selvbestemmelse. De kan bestemme egne lover, mens Paris styrer over noen politikkområder, som forsvaret. Det dreier seg om følgende områder:

De franske sørterritorier i Indiahavet og Antarktis («Terres australes et antarctiques françaises ») har også status som fransk oversjøisk territorium. I tillegg har Ny-Caledonia i det sørvestlige Stillehavet en egen status som Collectivité d’Outre Mer sui generis.

Landformer

Landskapet i Frankrike (fastlandet) kan skilles i tre hovedtyper: platåene, fjellkjedene og slettene. Lavtlandsområdene ligger i nordvest, høylandsområdet Massif Central ligger i sør, mens fjellkjedene Pyreneene og Alpene ligger i sørvest og sørøst.

Pyreneene danner en rettlinjet fjellkjede fra Atlanterhavet til Middelhavet, med topper i overkant av 3000 meter over havet; høyest på fransk side er Pic de Vignemale (3298 meter over havet). Alpene består av to større, parallelle kjeder. Høyeste punkt er Mont Blanc (4810 meter over havet), Vest-Europas høyeste fjell. Viktigste elver er Rhône, Loire og Seinen.

Frankrike har kyst både mot Atlanterhavet og Middelhavet.

Størstedelen av Frankrike vender ut mot Atlanterhavet, og klimaet bærer preg av dette. Tempererte vinder fra vest stryker inn over landet og gir et mildt, fuktig klima med små årlige temperatursvingninger i de vestlige og nordlige landsdeler. I sørøst gir middelhavsklimaet varme og tørre, nesten regnløse somre og milde, fuktige vintre. Med 90 landpattedyrarter og 250 hekkende fuglearter har Frankrike en etter europeisk målestokk rik fauna.

Folk og samfunn

Dagligliv på torget

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Innbyggertallet i Frankrike er 67,4 millioner (2021). Folketettheten er lavere enn i nabolandene, med unntak av Spania. Frankrike har en svært sammensatt befolkning, med store etniske minoriteter. Landet har vært preget av en større innvandring enn de fleste nabolandene, blant annet fra tidligere franske kolonier, ikke minst fra Nord-Afrika.

Det store flertallet av befolkningen bor i byer, ikke minst i de mest industritunge delene av landet. Om lag 20 prosent av befolkningen bor i og rundt Paris. Flere av de største franske byene har forsteder preget av avindustrialisering og fattigdom, som er en viktig kilde til sosial uro.

Det er skille mellom kirke og stat i Frankrike. Meningsmålinger viser at flertallet i befolkningen anser seg som katolikker.

Det offisielle språket i Frankrike er fransk. Andre sentrale språk er baskisk, bretonsk, katalansk og oksitansk.

Stat og styresett

Regioner og departementer i Frankrike

Regioner og departementer i Frankrike. Frankrike omfatter, i tillegg til den delen som ligger i Vest-Europa, fem oversjøiske territorier: Fransk Guyana (land i Sør-Amerika, i gult nederst til venstre på kartet), Guadeloupe (øygruppe i Karibia, i blått øverst til venstre på kartet), Martinique (øy i Karibia, i grønt til venstre på kartet), Mayotte (øy i Indiahavet, i oransje nederst til høyre på kartet) og Réunion (øy i Indiahavet, i rosa nederst til høyre på kartet).

Palais Bourbon
Nasjonalforsamlingen holder til i Palais Bourbon (Bourbon slott) i det sjuende arrondissement, Paris.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Luxembourg Palace

Palais du Luxembourg (Luxembourg slott) i det sjette arrondissement, Paris, er sete for det franske senatet siden 1958.

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Frankrike er en enhetsstatlig republikk, kombinert presidentstyrt og parlamentarisk. Den gjeldende forfatning (femte republikk) trådte i kraft 4. oktober 1958 og ble senest endret i 2005.

Republikkens statsoverhode er presidenten, valgt i allmenne valg i en periode på fem år. Presidenten utnevner statsministeren og de øvrige regjeringsmedlemmer og har også stor innflytelse på utformingen av politikken, spesielt utenriks- og forsvarspolitikken. Den lovgivende myndighet er lagt til parlamentet, som består av et senat og en nasjonalforsamling.

7. mai 2017 ble Emmanuel Macron valgt til ny president. Statsminister fra 16. mai 2022 er Élisabeth Borne.

Frankrike var en av grunnleggerne av EU, og er blant annet medlem av FN, en rekke av FNs særorganisasjoner og NATO. Landet er knyttet til sine tidligere kolonier og andre fransktalende land gjennom en rekke avtaler.

Frankrike opphevet verneplikten i 2001 og har siden det et verveforsvar. Landet har kjernefysiske våpen og har foretatt omstridte prøvesprengninger, sist på Mururoa i januar 1996.

Historie

Den franske revolusjon

Den franske revolusjon er et av de viktigste tidsskiller i europeisk historie. Bildet fremstiller det historiske øyeblikk da tredjestanden erklærer seg som nasjonalforsamling og avlegger Eden i ballhuset, 20. juni 1789. Maleri av Jacques Louis David, 1793, Versailles.

Av /KF-arkiv ※.

Det nåværende Frankrike tilsvarer mesteparten av det antikke Gallia Transalpina, som var delt i det belgiske mot nord, det keltiske i midten (omkring Seine og Loire) og Aquitania mot sør (mellom Garonne og Pyreneene). Området ble innlemmet i Romerriket 50 år fvt. Etter Romerrikets fall på 400-tallet overtok frankerne dominansen i området, noe som ledet fram til det frankiske rike under Karl den store (fransk Charlemagne) på 800-tallet. Den vestlige delen av dette imperiet ble territoriet som ble Frankrike, utskilt fra Frankerriket.

I 987 ble Hugo Capet konge, og det kapetingiske dynasti var grunnlagt. Den eldre Kapetingerslekten døde ut i 1328, og en ny linje av kongeslekten, huset Valois overtok tronen. I denne perioden ble det ført en rekke ødeleggende kriger mellom Frankrike og England, kjent som Hundreårskrigen (1337–1453). På 1600-tallet ble det gjort ende på det middelalderlige stormannsveldet i Frankrike. Kongemakten ble gjort eneveldig og respektert, og Ludvig 14 førte kongedømmet frem til uomtvistet myndighet i sin lange regjeringstid i 1643–1715.

Det franske eneveldet ble avskaffet under den franske revolusjonen, en periode med store sosiale og politiske omveltninger i Frankrike i perioden 1787–1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Denne datoen markeres i dag som Frankrikes nasjonaldag.

Etter revolusjonen ble landet i en periode styrt som republikk, inntil det franske imperiet ble erklært av Napoleon Bonaparte. Da Napoleon led nederlag i Napoleonskrigene gikk landet gjennom flere regimeskifter inntil en mer varig fransk tredje republikk ble etablert i 1870. Denne ble opphevet under andre verdenskrig, da Frankrike var kontrollert av Tyskland. Etter frigjøringen i 1944 ble en fjerde republikk etablert. I 1958 ble denne etterfulgt av den femte republikk. Etter krigen var Frankrike involvert i flere blodige kriger der tidligere kolonistater kjempet for selvstendighet. Det siste landet som oppnådde selvstendighet var Algerie i 1962.

Økonomi og næringsliv

Frankrike, vindruehøsting

Innhøsting av vindruer. Frankrike er et av Europas betydeligste landbruksland, og er kjent ikke minst for sin vinproduksjon.

Av /NTB Scanpix ※.

Frankrike er et av verdens største industriland, og er medlem av G8. Landet har en svært variert industriproduksjon. Viktigst etter vareverdi er nærings- og nytelsesmiddelindustrien og produksjon av transportutstyr, ikke-elektriske og elektriske maskiner, metaller og metallvarer.

Frankrike er også et svært viktig landbruksland og blant verdens største eksportører av landbruksvarer. Landet er verdens største eksportør av vin, og blant de største med hensyn til hvete, bygg og sukkerbeter.

Frankrike er et av verdens mest besøkte turistland.

Arbeidsledigheten er relativt stabil og fortsatt høy; 9,2 prosent i 2018. Ledighetstallene ligger litt høyere enn gjennomsnittet for eurosonen (6,2 prosent i 2019). Ungdomsledigheten er fortsatt høy i Frankrike. Selv om den har gått ned de siste årene, er den på 20,8 prosent (2018).

Kunnskap og kultur

Versailles-slottet

Den franske barokkens hovedverk er slottet i Versailles, oppført av Ludvig 14, tegnet av Louis Le Vau og Jules Hardouin-Mansart. Slottets fasade mot parken.

Av .
Diana og Endymion

Nicolas Poussin, en sentral skikkelse innen klassisk barokk, fikk stor betydning for fransk malerkunst, idet han la grunnlaget for den klassiske tradisjon. Diana og Endymion. Institute of Arts, Detroit.

Diana og Endymion
Av .

Fransk åndsliv har hatt avgjørende betydning for resten av verden med Descartes' rasjonalisme, opplysningstidens revolusjonerende tanker om mennesket og samfunnet, 1800-tallets betydelige romanforfattere og surrealister og eksistensialister på 1900-tallet. Både innen kunst og litteratur har Frankrike fungert som et arnested for nye ideer. Fransk kulturliv er også inspirert av kulturuttrykk i andre franskspråklige land. Dette er særlig tydelig innen musikken.

Den franske litteraturen er en av de rikeste nasjonallitteraturer en kjenner til. Helt tilbake til 1100-tallet går det en ubrutt litterær tradisjon der alle sjangere er representert. Viktige forfattere er blant andre Victor Hugo, Gustave Flaubert, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir og J.M.G. Le Clézio. Frankrike er det landet som har mottatt flest nobelpriser i litteratur. Litteratur på fransk skrevet i andre land kalles frankofon litteratur.

Fransk visetradisjon er verdenskjent, gjennom blant andre artister som Edith Piaf, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Leo Ferré, Yves Montand og Juliette Gréco. Jazzen vant tidlig innpass i Frankrike, og Paris har lenge vært et jazz-sentrum, ikke minst takket være amerikanske musikere som slo seg ned der. Paris er også et senter for afrikansk populærmusikk, ved at mange av de fremste afrikanske artistene, særlig fra tidligere franske kolonier, har slått seg ned i byen og/eller gjør innspillingene sine der.

De viktigste statlige tv-kanalene er France 2 og France 3, mens TF1 er den største private kanalen. Den franske staten er medeier i den fransk-tyske kulturkanalen Arte og i TV5 Monde, som sender franskspråklige programmer over hele verden. Staten eier også France 24, en internasjonal nyhetskanal som ble lansert i desember 2006.

Grunnskolen i Frankrike er obligatorisk og gratis for alle i alderen 6–16 år. Den frivillige førskolen, école maternelle, er godt utbygd og om lag 99 prosent av tre, fire og femåringene går der. De franske universitetene har en lang historie. Universitetet i Paris med den berømte avdelingen Sorbonne ble grunnlagt i andre halvdel av 1100-tallet og er et av de eldste universitetene i Europa. En særegen gruppe av høyere utdanningsinstitusjoner utgjør de spesialiserte høyskolene som kalles les grandes écoles, som tradisjonelt har rekruttert den kommende eliten i fransk statsforvaltning og kulturliv.

Frankrike og Norge

Den franske ambassaden i Oslo
Den franske ambassaden i Oslo ligger i Drammensveien 69.

Frankrike og Norge har nære forbindelser både politisk, kulturelt og økonomisk.

Frankrike er Norges femte største samhandelspartner. Norsk eksport til Frankrike var i 2015 på 52,8 milliarder kroner. De viktigste norske eksportvarene er olje og gass (72 prosent), fisk og fiskevarer (23 prosent) og metaller (3 prosent).

Importen fra Frankrike utgjorde i 2015 20,2 milliarder kroner og består av de tradisjonelt viktigste importvarene biler (17 prosent), andre transportmidler (9,4 prosent), elektriske maskiner og apparater (7,3 prosent) og drikkevarer (6,3 prosent).

Det er om lag 100 norske bedrifter etablert i Frankrike. 5 prosent av Statens pensjonsfond utlands totalverdi var investert i Frankrike i 2015, noe som utgjør rundt 371,2 milliarder kroner.

Frankrike og Norge har en bilateral skoleavtale undertegnet i 2010, og innenfor rammen av denne studerer norske elever ved franske lycéer i Rouen, Bayeux og Lyon. Landene har også en avtale om forskningssamarbeid, undertegnet i 2008.

Frankrike er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo og konsulater i en rekke byer, mens Norge er representert i Frankrike ved sin ambassade i Paris og 20 honorære konsuler, samt en honorær generalkonsul i Monaco.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Kristoffer Johannessen

Hei! Hvor er areal og innbyggertall hentet fra? Finner oppgitt forskjellig overalt. Her står det at Frankrike sitt areal er 543 965 km^2. Andre steder står det oppgitt over 640 000 km^2

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, Takk for spørsmål. Når det gjelder areal, så avhenger dette av hvordan beregningene gjøres og hvilke områder som inkluderes. For France métropolitaine, dvs. den delen av Frankrike som ligger i Europa brukes to ulike tall; 543 965 km2 eller 551 695 km2. 543 965 km2 er arealet ifølge matrikkelen, og brukes blant annet av det franske statistiske byrået Insee: http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=METRODOM-1 551 695 km2 er arealet ifølge Institut géographique national (IGN), basert på geodetiske beregninger. Dette brukes også av FN: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=france. En årsak til forskjellen her kan være hvordan mindre innsjøer etc. beregnes. Når Frankrikes oversjøiske områder tas med er arealet større, men også her varierer tallene. På det offisielle nettstedet france.fr blir det totale arealet oppgitt til å være 632 834 km2; http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/la-france.html Insee bruker et lignende tall: 632 734,9 km2. Wikipedia har litt ulike tall på ulike språk, men oppgir langt høyere for hele arealet, (fransk: 675 417 km2, http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_France). Dette vil avhenge av hva som regnes med, og her er det vanskelig å sammenligne fordi ingen av kildene oppgir hva som inkluderes/hvordan det beregnes. (Vi skal se nærmere på dette hos oss). Når det gjelder innbyggertall så vil dette også variere avhengig av hvilke områder som tas med. Vi bruker Insee som kilde, men bør oppdatere tallene noe: Ifølge nye tall var det per 1. januar 2014 66 millioner personer totalt i Frankrike, 63,9 millioner i Frankrike ( France métropolitaine), 1,9 millioner i de oversjøiske områdene utenom Mayotte, og 0,2 millioner på Mayotte. (Kilde: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T14F031). Spørsmålet ditt aktualiserer noe vi jobber med å få på plass - nemlig tydelig merking av kilder for tall i faktabokser. Det vil gjøre det lettere å vurdere denne typen opplysninger. I mellomtiden skal vi oppdatere og tydeliggjøre dette i landartikkelen over. Vennlig hilsen Marte Ericsson Ryste Redaksjonen

skrev Trond K.

"ingen av kildene oppgir hva som inkluderes"

Fastlandet Frankrike + Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, Réunion,
Mayotte = over 640000 km²
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/summaries/

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg