Embetsmann eller embetskvinne er i Norge betegnelse for en statstjenesteperson som er utnevnt i sin stilling (embete) av Kongen i statsråd etter Grunnloven § 21 og har fått utnevnelsesbrev, kalt bestalling.

I noen tilfeller gjelder krav om minstealder, som for høyesterettsdommere og statsråder.

Embetsmenn skal ifølge Grunnloven § 22 ved utnevnelsen avlegge embetsed. Hvis de er fritatt for edsavleggelse, skal de i stedet avlegge forsikring. Embetsmenn som slutter i embetet etter å ha fått avskjed i nåde (normalt fordi de får for aldersgrensen eller går over i annen stilling), beholder sin embetstittel og rang.

Embetsmenn kan i alminnelighet ikke avskjediges uten etter dom, og heller ikke forflyttes mot sin vilje. Dom må enten være begrunnet i visse straffbare handlinger, eller i at embetsmannen vedvarende er ute av stand til å skjøtte sitt embete forsvarlig.

Medlemmer av regjeringen er embetsmenn, men regelen om at embetsmenn er "uoppsigelige", gjelder ikke for dem. Regelen om at embetsmenn ikke kan forflyttes mot sin vilje er modifisert for militære embetsmenn og diplomater. I de senere år er det også blitt vanlig at embetsmenn, med unntak av dommere, utnevnes på åremål (Grl. § 22).

Historikk

De tradisjonelle embetsmenn var offiserer og prester. Embetsstanden vokste sterkt på 1600- og 1700-tallet. Danske (sivile) og tyske (militære) embetsmenn utgjorde den største gruppen.

Embetsmannsfamiliene var landets ledende samfunnsgruppe, og de var stort sett selvrekrutterende. «Embetsmannsstaten» har historikeren Jens Arup Seip brukt som betegnelse på Norge 1814-1884. I 1884 ble viktige deler av grunnlaget for embetsmennenes makthegemoni lagt i grus, ifølge Seip.  Den gamle embetsmannsregjeringen måtte gå etter riksrett, og Venstre fikk regjeringsmakt. Og innføringen av parlamentarismen gjorde framtidige regjeringer avhengig av støtte fra Stortinget og folkeflertallet. 

Professorene ved universitetene var embetsmenn fra 1813 til 1989. Med omorganiseringen av samfunnet og den eksplosive veksten i offentlige ansatte siden 1950- og 1960-årene, er skillet mellom embetsmenn og andre offentlige tjenestemenn ikke lenger så viktig.

Man har også søkt å redusere tallet på embetsutnevnelser for å begrense saksmengden i statsråd, og til en rekke stillinger som tidligere var embeter, skjer nå utnevnelsen av departementet.

Denne artikkelen er hentet fra

Artikkelen ble sist oppdatert 09.02.2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Offentlig politikk og administrasjon

Tore Hansen Universitetet i Oslo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.