Sør-Korea

Faktaboks

Offisielt navn
Daehan minguk 대한민국 大韓民國
Norsk navn
Republikken Korea
Statsform
Republikk i Asia
Hovedstad
Seoul
Innbyggertall
50 423 955
Landareal
97 466 km²
Totalareal
100 266 km²
Innbyggere per km²
517,35
Offisielt/offisielle språk
Koreansk
Religion
Buddhisme, protestantisk og katolsk kristendom
Nasjonaldag
15. august
Statsoverhode
Moon Jae-in
Statsminister
Yoo Il-ho (fungerende)
Mynt
Won
Valutakode
KRW
Mål og vekt
Det metriske system
Flagg
Riksvåpen

Sør-Korea

Korea, Sør- (hovedkart) av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Sør-Korea, republikk i Øst-Asia. Sør-Korea ligger på den sydlige del av den koreanske halvøy. Landet grenser mot Nord-Korea i nord, mot Østhavet (Japanhavet) i øst, Koreastredet i sør og Gulehavet i vest.

Sør-Korea var tidligere en del av Korea, som dekket hele den koreanske halvøy. Landet ble delt i to etter andre verdenskrig. De to delene, Sør-Korea og Nord-Korea har har hatt et anspent forhold siden delingen.

Den koreanske halvøya har en rik historie, og har vært sete for eldgamle sivilisasjoner. Den geografiske plasseringen mellom Kina og Japan har vært viktig, og disse to landene har hatt vekslende innflytelse over halvøya.

Sør-Korea har en åpen, eksportrettet økonomi. Landet har gått fra å være et fattig, krigsherjet land til å bli et G 20-land, regnet som et av de mest utviklede. Landets nasjonalsang er Aegukga (Den patiotiske sang).

Geografi og miljø

Sør-Korea har et rikt dyre- og planteliv typisk for temperert klima. Omtrent 70 prosent av landarealet i Sør-Korea utgjøres av fjell, høye og spisse fjell mot Østhavet og lavere fjell og åser mot Gulehavet. Rikelig med elver som renner fra fjellene i øst gir gode muligheter for rismarker og annen jordbruk.

Landet har fire distinkte årstider, med varm og fuktig sommer og kjølig vinter. Normalt varierer temperaturen mellom 34°C på varmeste sommerdag til -15°C den kaldeste vinterdag. Det er regntid fra slutten av juni til august.

Miljøvern har blitt lite prioritert under den raske industrialiseringen, som har ført med seg utfordringer knyttet til avskoging, sur nedbør og forurenset grunnvann. Bevisstheten rundt klimautfordringer er økende, og president Lee Myung-bak har hatt grønn vekst som en av sine merkesaker.

Folk og samfunn

Sør-Korea er med sine 50 millioner innbyggere et av Asias tettest befolkede land. Befolkningen er etnisk homogen, og består av koreanere, et mongolsk blandingsfolk som innvandret i forhistorisk tid. Bosetningen er konsentrert til kystområdene og lavlandsområdene i vest og sør, mens spesielt nordøstkysten er relativt tynt befolket.

91 prosent av befolkningen er (2011) bosatt i byer og tettsteder. Hovedstaden Seoul med 10 251 297 innbyggere (2012) har alene nærmere 1/5 av landets befolkning og er blant de største byene i Asia.

Den religiøse tradisjonen har det vært sjamanisme og dyrking av naturen. Fra Kina kom buddhismen og konfutsiansk tenkning. Senere har også kristendommen bredt om seg, og mange er katolikker og protestanter.

Nasjonalspråket er koreansk, som skrives med et eget alfabet (hangul). Bruken av kinesiske skrifttegn (hanja) har vist stadig avtagende tendens til fordel for det hjemlige alfabetet.

Stat og politikk

Etter forfatningen av 1987 er Sør-Korea en enhetsstatlig, presidentstyrt republikk (kalt den sjette republikk). Statsoverhodet og den reelle politiske leder, presidenten, velges i allmenne valg for fem år. Presidenten kan ikke gjenvelges, en bestemmelse som reflekterer landets erfaringer med maktmisbruk og korrupsjon.

Lovgivende makt er lagt til nasjonalforsamlingen (Kuk Hoe), valgt i allmenne valg for fire år.

Koreansk politikk er personpreget, og partiene er løse koalisjoner. Den sittende presidenten er konservative Park Geun-hye, som representerer Saenuri-partiet, og overtok som Sør-Koreas 11. president i 2013.

Sør-Koreas forsvarspolitikk er basert på et tett samarbeid med USA. Det er 29.000 amerikanske soldater stasjonert i Sør-Korea, en helt sentralt faktor i landets forsvarspolitikk. Som et svar på Nord-Koreas atomprogram har Sør-Korea sammen med USA, Japan, Russland og Kina deltatt i sekspartsforhandlinger med Nord-Korea siden 2003. Forhandlingene har i midlertid gitt sparsomme resultater.

Sør-Korea er medlem av FN (fra 1991) og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken; for øvrig av blant annet Verdens handelsorganisasjon og APEC.

Historie

Den koreanske sivilisasjonen strekker seg langt tilbake. I 57 fvt. ble flere mindre kongedømmer samlet under «det forente Shilla» (57 fvt. – 935). Under det påfølgende dynastiet, Goryo (918 – 1392), blomstret handelen, og navnet Korea ble tatt i bruk. Under Joseon-dynastiet (1392 – 1897) ble de ytre grensene av idag utformet, og hovedstaden flyttet til dagens Seoul. I 1910 ble Korea annektert av Japan.

Delingen av Korea skjedde i etterkant av andre verdenskrig. Da Japan kapitulerte 15. august 1945, rykket sovjetiske styrker inn i det som siden skulle bli Nord-Korea, mens amerikanske styrker gikk i land fra sør og bidro til opprettelsen av Sør-Korea. I 1950 brøt det ut krig mellom landene (se Koreakrigen). Etter tre år med harde kamper, enorme ødeleggelser og millioner av falne, ble det fremforhandlet en våpenstillstandsavtale omtrent ved den opprinnelige grensen.

Demokratiet i Sør-Korea har vært skjørt, og etter statskupp både i 1961 og 1979, var landet styrt av autoritære, militærdominerte regimer. Langsomt vokste det frem en demokratibevegelse med bred støtte i folket, og i 1993 ble for første gang en president uten militær bakgrunn valgt i direkte valg.

Forholdet til Nord-Korea har vært anspent siden Koreakrigen, med sporadiske provokasjoner og mindre sammenstøt. Tidligere president Kim Dae Jung (1925-2009) forsøkte med sin «solskinnspolitikk» å få i stand konstruktive samtaler med Nord-Korea. I år 2008 ble den konservative Lee Myung-bak valgt som Sør-Koreas 10. president. Han la seg på en tøffere linje overfor regimet i nord. Det har økt spenningen mellom de to landene.

Økonomi og næringsliv

Etter koreakrigen var Sør-Korea et av verdens fattigste land. Fruktbare jordbruksområder i sør var blitt lite utviklet under den japanske okkupasjonen av Korea (1910-1945), og ødeleggelsene etter krigen var enorme.

Militærdiktatoren Park Chung-hee som styrte fra 1961 til 1979 innførte en politikk der økonomisk vekst ble førsteprioritet. Det ble investert i oppblomstrende konglomerater (konsern med flere ulike typer virkosmhet, kalt chaebol på koreansk). Disse ble instruert av regimet og fikk konkrete krav til eksport. Slik vokste blant annet Samsung og Hyundai frem. Frem til 1990-tallet hadde Sør-Korea verdens raskeste økonomiske vekst, noe som ofte blir kalt mirakelet langs Han-elven (den store elven som renner gjennom Seoul).

På grunn av sin åpne økonomi fører Sør-Korea en aktiv frihandelsavtalepolitikk. Norge inngikk avtale gjennom EFTA i 2006, og Sør-Koreas avtale med EU trådte i kraft i 2011. Kina er Sør-Koreas viktigste handelspartner. Forhandlinger med Japan preges av historiske spenninger, og i senere tid har en grensekonflikt om en liten klippeøy kalt Dokdo (Takeshima på japansk) ytterligere forsuret forholdet.

Kunnskap og kultur

Sør-Korea deler sin tradisjonelle kultur med Nord-Korea. Den geografiske beliggenheten, som en bro mellom gigantene Kina og Japan, har ført til at Korea har blitt influert av sine naboer, og vært et viktig forbindelsesledd mellom dem. Korea har likefullt utviklet sin egen distinkte kultur. Buddhismen og konfutsianismen preger de tradisjonelle kulturelle uttrykksformer.

I senere tid har koreansk populærkultur, inkludert TV-drama, film og popmusikk, blitt en viktig eksportartikkel. Dette fenomenet er kalt «den koreanske bølgen» eller «hallyu» på koreansk.

Sør-Korea har et stort mediemangfold, med 122 nasjonale aviser og fem nasjonale kringkastingsnettverk. Rundt 70 prosent av husholdningene har bredbånd. Pressen er en av de frieste i Asia, men har opplevd en klar tilbakegang etter Lee Myung-bak ble president i 2008.

Utdanning sees som helt avgjørende i Sør-Korea, og konkurransen for å komme inn på de mest prestisjetunge universitetene er ekstremt høy. Det er vanlig med privatundervisning ved siden av skolen, og arbeidspresset er enormt, særlig for videregående skoleelever.

Sør-Korea og Norge

Norge og Sør-Korea har et godt bilateralt forhold, med over 50 år med diplomatiske forbindelser. Daværende statsminister Jens Stoltenberg gjestet toppmøtet om atomsikkerhet i Seoul i mars 2012, og den daværende sørkoreanske presidenten Lee Myung-bak var på offisielt besøk i Norge i september 2012.

Sør-Korea er Norges nest største handelspartner i Asia, og forholdet er dominert av skipsbygging og offshoreindustri, samt eksport av fisk som fersk laks og makrell.

Fiskeeksporten har økt de siste årene som et resultat av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Sør-Korea. Andre sentrale satsningsområder for norsk næringsliv i Sør-Korea er helse, akvakultur, medisin, forsvar og nano- og bioteknologi.

Sør-Korea er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, mens Norge er representert i Sør-Korea ved sin ambassade i Seoul og konsulat i Pusan.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg