Faktaboks

Offisielt navn
República Federativa do Brasil
Norsk navn
Den føderative republikken Brasil
Uttale
brasˈil
Hovedstad
Brasília
Statsform
Forbundsrepublikk
Statsoverhode
Luiz Inácio Lula da Silva
Statsminister
-
Landareal
8 358 140 km²
Totalareal
8 515 770 km²
Innbyggertall
215 millioner (nasjonalt estimat, 2022)
Offisielt/offisielle språk
Portugisisk
Religion
Katolsk kristendom
Nasjonaldag
7. september
Valuta
Real à 100 centavos
Nasjonalsang
Hino Nacional Brasileiro
Flagg
Riksvåpen
Brasil, plassering
Brasil (mørkegrønt) ligger i Sør-Amerika (lysegrønt).
Brasil, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Brasil med naboland rundt, kart
Brasil og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Brasil

Brasil

Av /Store norske leksikon ※.

Brasil er en republikk i Sør-Amerika. Landet grenser til ni av de elleve andre statene på det søramerikanske kontinentet: Uruguay, Argentina og Paraguay i sørvest, Bolivia og Peru i vest, Colombia i nordvest og i nord Venezuela, Guyana og Surinam samt det franske territoriet Fransk Guyana. Brasil har en 7367 km lang kystlinje mot Atlanterhavet.

Brasil er Sør-Amerikas klart største land i areal, og det femte største i verden. Landet er en føderasjon og består av 27 delstater.

Brasils geografi er mangfoldig. Det har regnskog (Amazonas) i nord, gressdekte sletter (pampas) i sør, store våtmarksområder (Pantanal) i vest, høysletter i de sentrale områdene og en kyststripe på mer enn 7000 kilometer.

Innbyggertallet passerte 210 millioner i 2018 og estimeres til 213 millioner (2021). Omtrent halvparten av befolkningen er av europeisk herkomst, den andre halvparten har afrikansk eller blandet bakgrunn. Mindre enn en halv prosent av befolkningen er urfolk. Katolisisme er den mest utbredte religionen (65 prosent), etterfulgt av protestantisme (22 prosent).

Det har bodd mennesker i Brasil i mer enn 11 000 år. Urbefolkningen levde over hele territoriet, og er anslått til mellom tre og fem millioner i år 1500 da portugiserne begynte å kolonisere landet. Brasil løsrev seg fra Portugal i 1822.

Navnet Brasil stammer fra et tre som de portugisiske kolonistene brukte for å framskaffe et rødt fargestoff. Treet av arten Caesalpinia brasiliensis het på portugisisk pau brasil (brasiltre).

Brasil har den største økonomien i Sør-Amerika, og i 2019 den niende største økonomien i verden. Landet er rikt på naturressurser og de viktigste eksportvarene er jernmalm, råolje, soya, sukker, kjøtt og kaffe. Tross sosial utjevning på 2000-tallet er Brasil fortsatt et av landene i verden med størst forskjell mellom fattig og rik.

Norges og Brasil har stadig mer kontakt. I over 170 år har Norge eksportert klippfisk og importert kaffe fra Brasil. I dag er oljeindustrien det viktigste område for økonomisk samarbeid. Over 150 norske bedrifter er etablert i landet, hovedsakelig innen olje, gass og maritime næringer.

Brasils nasjonalsang er Ouviram do Ipiranga as margens plácidas ('På Ipirangas fredfulle bredder lød ropet').

Geografi og miljø

Mato Grosso
Regnskogen i Amazonas viker til fordel for dyrking av blant annet soya for eksport.
Av /UNEP/GRID Arendal.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Rio de Janeiros landemerke, den kjempemessige statuen Kristus Forløseren som skuer ut over byen fra Corcovado. Selve statuen er 30 m høy og står på en sju meter høy sokkel. Hodet alene er 3,7 m høyt og veier 35,6 tonn, hver hånd veier ni tonn, og avstanden mellom armenes to ytterpunkter er 23 meter. Hele statuen veier ca. 1000 tonn. Inne i statuen er det et kapell med plass til 150 mennesker. Statuen ble laget i Paris etter tegninger av arkitekten Heitor da Silva og fraktet til Rio. Hendene og hodet ble laget av den franske billedhuggeren Paul Landowsky. Den ble laget i forbindelse med 100-årsjubileet for Brasils frigjøring fra Portugal. Innvielsen fant sted 12. oktober 1931, og ble foretatt av Guglielmo Marconi.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Brasil deles gjerne inn i sju ulike naturtyper. Den klart største er Amazonas i nord, som alene utgjør halvparten av landets areal. Amazonas er dominert av regnskog og det store elvesystemet med samme navn, og har et ekstremt rikt dyre- og planteliv.

Sør og øst for Amazonas ligger savanneområdene kalt cerrado. De karakteriseres av tørrere klima, åpnere skogområder og buskdekte sletter. I underkant av en fjerdedel av Brasil er dekket av cerrado.

Langs kysten dominerer atlanterhavsskogen mata atlântica. Denne skogtypen kan minne om regnskogen i Amazonas. De tørreste områdene i Brasil kalles caatinga og ligger i innlandet i nordøst. Her domineres landskapet av kratt og busker. I vest mot grensen til Paraguay ligger det store våtmarksområdet Pantanal.

Helt i sør, mot grensen til Uruguay, finner vi det gressdekte slettelandskapet som går under navnet pampas. Den sjuende og siste naturtypen er strandsonen som ligger langs hele den lange kysten.

Grunnet det store arealet, mangfoldet av naturtyper og de omfattende områdene med regnskog, er Brasil sannsynligvis det landet i verden med størst biologisk mangfold. Landet har fått mye negativ oppmerksomhet grunnet avskogingen i Amazonas og tilhørende store utslipp av klimagasser. På 2000-tallet falt den årlige avskogingen betraktelig, før den har steget igjen fra 2013. I 2020 ble 11088 km² regnskog hogget ned, en økning på 9,5 prosent fra året før.

Folk og samfunn

En del av bebyggelsen langs Rio Negro, like utenfor Manaus i delstaten Amazonas.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Et av de mange modernistiske offentlige bygningskompleksene i Brasília som ble utført av Oscar Niemeyer i slutten av 1950-årene. Den lave bygningen er parlamentsbygningen som huser den lovgivende forsamlingen, nasjonalkongressen. Høyblokken rommer presidentens kontorer.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Det meste av Brasils befolkning bor langs kysten. Det er også her vi finner de største byene. De seks byregionene med høyest innbyggertall i 2021 var São Paulo (22,2 millioner), Rio de Janeiro (13,5 millioner), Belo Horizonte (6,1 millioner), Brasília (4,7 millioner), Recife (4,2 millioner) og Porto Alegre (4,2 millioner). 87,3 prosent av befolkningen boer i byer (2021).

Brasils befolkning er fargerik. Den består av landets urfolk, etterkommere av innvandrere fra Europa, Midtøsten og Asia, samt etterkommere av slaver fra Afrika. I Brasils folketellinger blir folk bedt om å plassere seg selv inn i én av fem kategorier av «farge/rase»: hvit, farget (pardo), svart, asiatisk opprinnelse og urfolk. I den siste store folketellingen fra 2010 var resultatet slik: hvit: 47,7 prosent, farget: 43,1 prosent, svart: 7,6 prosent, asiatisk: 1,1 prosent og urfolk: 0,4 prosent.

Til tross for at bare 0,4 prosent av brasilianerne er urfolk, finnes det mer enn 230 ulike urfolksgrupper i landet. De snakker mer enn 180 språk og representerer på denne måten brorparten av Brasils kulturelle mangfold.

Gjennomsnittlig levealder i Brasil er 75 år (71,5 år for menn, 78,6 år for kvinner), noe som plasserer landet i den midterste tredjedelen av verdens land. Gjennomsnittlig får hver kvinne 1,73 barn, noe som er lavere enn Norge og i den nedre tredjedelen av verdens land.

Den dominerende religionen i Brasil er katolisisme. Omtrent 65 prosent av brasilianerne er katolikker, men andelen har sunket raskt de siste tiårene. Andelen protestanter (evangelicos) har vokst tilsvarende raskt, og er i dag oppe i cirka 22 prosent. Det finnes også afrobrasilianske religioner candomblé og umbanda.

Stat og politikk

Lula da Silva i 2023
Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva gir tommel opp under et møte med medlemmer av kongressen på presidentkontoret i Planaltopalasset i Brasilia 11. januar 2023.
Av /AP.
Brasil – Administrativ inndeling

Brasils administrative inndeling. De tykkere strekene er regionsgrensene. Tallene markerer: 1) Region Nord. 2) Region Nordøst. 3) Region Sentral–Vest. 4) Region Sørøst. 5) Region Sør.

Av /Store norske leksikon ※.

Brasil er en føderasjon som består av 26 delstater pluss det føderale distriktet som huser hovedstaden Brasilia. Hver delstat er videre inndelt i kommuner. Det finnes over 5000 kommuner i landet.

Presidenten velges for fire år og kan gjenvelges én gang. Det er stemmeplikt for alle mellom 18 og 70 år og stemmerett for alle mellom 16 og 18 og over 70.

Landet fikk ny grunnlov i 1988. Den fastslår at nasjonalforsamlingen – Kongressen – består av to kamre: Senatet og Representantenes hus (Câmara dos Deputados). Senatet har 81 medlemmer, tre fra hver av landets 27 delstater. Representantenes hus har 513 medlemmer fordelt etter folketallet i hver delstat.

President Dilma Rousseff fra Arbeidernes parti (PT) ble 31. august 2016 avsatt fra presidentembetet i sin andre periode etter en kontroversiell riksrettssak, og Michel Temer fra Partiet til den demokratiske brasilianske bevegelsen (PMDB) overtok som president. I 2018 vant høyrepopulisten Jair Bolsonaro presidentvalget, og ble innsatt 1. januar 2019. Ikke mindre enn 24 partier var representert Representantes hus som ble innsatt i januar 2019.

Brasil er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon, dessuten av Organisasjonen av amerikanske stater og den latinamerikanske handelsorganisasjonen ALADI.

Historie

Getúlio Vargas
Getúlio Vargas styrte Brasil som president i to perioder. I 1951 ble han valgt demokratisk, til tross for at han hadde styrt med diktatorisk makt i mange år og blitt avsatt ved et militærkupp bare seks år tidligere. Dette er det offisielle presidentportrettet tatt ved innsettelsen 31. januar 1951.
Av /Agência Brasil.
Lisens: CC BY SA 4.0
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro var Brasils president i perioden 2019 - 2022. Bolsonaro var den første sittende presidenten i Brasils historie som ikke lyktes med å bli gjenvalgt.
Av /Reuters.

De eldste dokumenterte funnene av mennesker i Brasil er mer enn 11 000 år gamle og finnes i delstaten Minas Gerais. Noen forskere mener de har funnet rester etter menneskesamfunn i delstaten Piauí som er mer enn 50 000 år gamle, men disse teoriene er omstridte.

I tusenvis av år før europeernes ankomst bodde det mennesker i hele det området som er blitt dagens Brasil. Noen var jegere og sankere, andre dyrket jorda. Dagens urfolk – indianerne – er etterkommere av disse gruppene.

De første europeerne som kom til Brasil var portugiserne. 22. april 1500 kom en ekspedisjon ledet av Pedro Álvares Cabral til det de kalte Porto Seguro (trygg havn) i dagens delstat Bahia i det nordøstlige Brasil. I år 1500 var det anslagsvis mellom tre og fem millioner mennesker i Brasil. I Portugal bodde det til sammenlikning én million.

Det koloniale Brasil (1500–1822) var preget av desimering av urbefolkningen, økonomisk avhengighet av noen få råvarer og stor import av afrikanske slaver. Fargen fra brasiltreet var det første produktet portugiserne fant økonomisk interessant, og denne handelen ga også Brasil sitt navn. Fra midten av 1500-tallet ble sukkerproduksjon, basert på sukkerrør og afrikansk slavers arbeidskraft, ryggmargen i økonomien.

På slutten av 1600-tallet fant portugiserne gull i fjellene i et område som kom til å bli hetende Minas Gerais – de store gruvene. Midt på 1700-tallet ble halvparten av alt gull i verden produsert i Minas Gerais, og gull overtok plassen som Brasils viktigste eksportvare. Også i gruvene var afrikanske slaver arbeidskraften.

Brasil løsrev seg fra kolonimakten Portugal i 1822. Den portugisiske prinsen Pedro ble utnevnt til keiser, og fram til 1889 var landet et selvstendig keiserrike. Fra midten av århundret ble kaffe den ledende næringen, og kaffeprodusentene den ledende politiske kraften, men landet og økonomien var fremdeles basert på slaveri. Ikke før 1888 ble slaveriet opphevet. Året etter ble landet erklært republikk.

Den dominerende politiske skikkelsen første halvdel av 1900-tallet var Getúlio Vargas. Med militærets hjelp ble han innsatt som president i 1930, og han innførte den såkalte Estado Novo – den nye staten. Estado Novo var et autoritært, nasjonalistisk regime. Kongressen ble oppløst, politiske partier ble forbudt og media ble underlagt streng sensur. Vargas innførte også et mer sentralstyrt Brasil der delstatene ble underlagt større statlig kontroll. Under Vargas' styre ble en omfattende industrialisering satt i gang. Vargas ble avsatt i et militærkupp i 1945, men vant presidentvalget fem år senere, før han tok sitt eget liv i 1954.

I 1964 tok de militære nok en gang makten ved et kupp, og Brasil skulle forbli et diktatur fram til 1985. Vanlige politiske partier ble forbudt, motstandere ble tvunget i eksil og mange hundre opposisjonelle ble drept av regimet. Økonomien gikk bra det første tiåret, men samtidig økte forskjellene mellom fattig og rik. Veksten var også i høy grad basert på lånte penger. Resultatet ble økonomisk krasjlanding, og Brasil gikk inn i 1980-tallet med verdens høyeste utenlandsgjeld og skyhøy inflasjon. Sviktende økonomi og stadig mer motstand førte til at de militære fra slutten av 1970-tallet satte i gang en gradvis tilbakeføring til demokratiet. I 1985 ga de fra seg makten til en sivil president.

Ikke før 1994 klarte Brasil å få kontroll på hyperinflasjonen som kunne nå mange tusen prosent i året. Arkitekten til økonomiplanen Plano Real var Fernando Henrique Cardoso fra det sosialdemokratiske partiet PSDB. Han ble så populær at han vant presidentvalget samme år og ble gjenvalgt i 1998.

I 2002 ble Luiz Inácio Lula da Silva fra Arbeidernes parti (PT) valgt til ny president som den første representanten for arbeiderklassen noensinne. Under Lulas styre kom fordeling og fattigdomsreduksjon øverst på den politiske agendaen, og resultatene for de fattigste fikk ham gjenvalgt i 2006. Lulas håndplukkede etterfølger, partifellen Dilma Rousseff, vant valget i 2010. Rousseff ble Brasils første kvinnelige president, og hun ble gjenvalgt i oktober 2014. Imidlertid vendte visepresident Michel Temer og hans parti PMDB seg imot henne i løpet av 2015. Temer og PMDB allierte seg med høyreopposisjonen i Kongressen, som satte i gang en riksrettssak mot Rousseff i november 2015. 31.august 2016 ble Rousseff avsatt og erstattet av Temer. Den nye regjeringen tok straks initiativ til en rekke innstrammingstiltak og næringslivsvennlige reformer som møtte stor folkelig motstand.

I oktober 2018 vant den tidligere offiseren, høyrepopulisten og evangelisk kristne Jair Bolsonaro presidentvalget, etter at Lula, som ledet på mange meningsmålinger, ble nektet å stille som presidentkandidat etter en korrupsjonsdom som senere ble opphevet av høyesterett. Bolsonaro ble innsatt 1. januar 2019, og iverksatte straks blant annet kraftige kutt i statsapparatet.

Økonomi og næringsliv

Oljeplattform ved Rio de Janeiro
Brasil er en av verdens største oljeprodusenter. I 2018 produserte landet 2,587 millioner fat per dag.

Brasil er det økonomiske tyngdepunktet i Sør-Amerika. Landet står for i overkant av halvparten av kontinentets samlede brutto nasjonalprodukt, og i verdensmålestokk er Brasils økonomi den niende største. Den økonomiske veksten var høy det meste av 2000-tallet, men har stagnert siden 2011 og lå på mellom én og to prosent av BNP gjennom 2010-tallet.

Landet har store naturressurser, inkludert enorme ferskvannsreserver og energipotensialer, store arealer og en stor og arbeidsfør befolkning. Dette har gitt opphav til en diversifisert økonomi med omfattende gruvedrift, velutviklet landbruk, moderne industri og en servicesektor i verdensklasse. De viktigste eksportproduktene er jernmalm, råolje, soya, sukker, kjøtt og kaffe. I tillegg til disse råvarene eksporterer Brasil også biler og fly.

På 2000-tallet ble de økonomiske ulikhetene mellom rike og fattige redusert. De viktigste årsakene til dette har vært økt minstelønn og statlige fordelingsprogrammer som Bolsa Família.

Kunnskap og kultur

Karneval, Rio de Janeiro
Det berømte karnevalet i Rio de Janeiro tiltrekker seg flere hundre tusen turister hvert år. Én av attraksjonene er konkurransen mellom byens sambaskoler i Sambódromo midt i byen, men folkefesten foregår også i gater og på torg. Her en danser fra sambaskolen Portela i 2012.
Paulo Coelho
Paulo Coelho
Av /Penguin.
Tradisjonell forestilling i Pernambuco
Tradisjonell forestilling i Pernambuco.

Brasil forbindes gjerne med samba, fotball og karneval. Men bak denne klisjéen finnes et oppkomme av særegne kulturuttrykk, og brasiliansk kultur har fått impulser fra hele verden.

Urbefolkningens kultur ses i dag best i språket og i maten. En lang rekke stedsnavn (Ipanema, Maracanã og Manaus) og navn på dyr og planter (jacaré – krokodille, urubu – gribb og abacaxi – ananas) kommer fra ulike urfolkspråk. Likeledes kommer basismatvaren maniok (rotfrukten også kjent som kassava på norsk) og alle dens varianter som farinha, tapioca og ulike sauser og supper fra urfolks kjøkken.

De afrikanske slavene kom fra forskjellige deler av Afrika og tok med seg ulike kulturer til Brasil. I dag er de afrikanske røttene mest synlig i sang og musikk – ikke minst sambaen i alle dens varianter – i språk og matlaging, i kulturuttrykk som kampdansen capoeira og religionene candomblé og umbanda.

Den europeiske kulturarven, og da særskilt den fra kolonimakten Portugal, vises i Brasils offisielle språk, portugisisk, og den litterære arven er portugisisk og spansk. Brasils klassisk musikk, klassisk dans, opera og teater er mer inspirert av Mellom-Europa, ikke minst Frankrike.

Dagens populærkultur som sang, musikk, dans og film er påvirket av USA, men også av Brasils latinamerikanske naboer.

Blant Brasils kulturpersonligheter som er mest kjent i utlandet finner vi forfatterne Jorge Amado og Paulo Coelho, sangerne og musikerne Carmen Miranda, Elis Regina og Marisa Monte, Tom Jobim, João Gilberto, Astrud Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil og Seu Jorge, arkitekten Oscar Niemeyer, racerkjøreren Ayrton Senna og fotballspillerne Pelé, Ronaldo, Ronaldinho og Neymar.

Brasil og Norge

Klippfisk
Klippfisk har i lang tid vært Norges viktigste eksportartikkel til Brasil. Her selges «Bacalhau da Noruega» på et supermarked i Rio de Janeiro.
Av /NTB Scanpix.

Norge og Brasil har handlet med kaffe og klippfisk i mer enn 170 år. På 1950-tallet etablerte Erling Lorentzen seg i Brasil og bygde etter hvert opp celluloseselskapet Aracruz. Lorentzen ble døråpner for flere norske etableringer, blant annet Norsk Hydro, Det norske Veritas, Borregaard og Årdal og Sunndal verk.

På 2000-tallet har norske investeringer i olje- og gassbransjen økt betraktelig. Ved inngangen til 2014 var over 150 norske selskaper etablert i Brasil, og samlet hadde de investert over 170 milliarder kroner i landet. Dette gjør Brasil til det landet i verden med de største norske investeringene etter USA og EU. Åtte selskaper står for til sammen 65 prosent av de norske investeringene: Aker Solutions, DOF Subsea, Hydro, Petroleum Geo-Services (PGS), Statkraft, Equinor, Umoe Bioenergy og Yara.

Norge har lovet å støtte Brasils innsats mot avskoging i Amazonas med flere milliarder kroner. Midlene utbetales dersom Brasil reduserer sine klimagassutslipp fra avskoging i Amazonas og går inn i det brasilianske Amazonasfondet, administrert av den brasilianske utviklingsbanken BNDES.

Norge importerer omtrent 400 000 tonn soyabønner fra Brasil hvert år. Disse blir videreforedlet til soyamel ved Denofa fabrikker i Fredrikstad, som siden 2013 er majoritetseid av det brasilianske gigantselskapet Amaggi, og går inn i kraftforet til norsk landbruk og fiskeoppdrett.

Antall brasilianere i Norge er mer enn firedoblet siden år 2000, og antall norske turister i Brasil økte til nye rekorder hvert år frem til koronapandemien i 2020.

I 2011 lanserte den norske regjeringen en egen Brasilstrategi for å legge til rette for videre samarbeid. Brasil er også ett av landene som er del av regjeringens Panoramastrategi for forskings- og høyere utdanningssamarbeid (2021–2027).

Brasil er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, mens Norge er representert i Brasil ved sin ambassade i Brasília, generalkonsulater i Rio de Janeiro og São Paulo, samt konsulater i 11 øvrige byer.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Leira, Torkjell (2014). Brasil: kjempen våkner. Aschehoug.
  • Rohter, Larry (2010). Brazil on the Rise: The Story of a Country Transformed. Palgrave Macmillan Trade.

Kommentarer (2)

skrev Knut Barthel

Foreslår å fjerne bildet av Bolsonaro og erstatte det med et bilde av den nye presidenten i landet.

skrev Marion Godager Tveter

Takk for forslaget!

Har lagt inn bilde av Lula og flyttet Bolsonaro ned til historieavsnittet.

Vennlig hilsen
Marion i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg