Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Nepal grenser til Kina i nord, til India i vest, sør og øst. Det er et fjelland og nord i landet ligger verdens høyeste fjell, Mount Everest. 

Landet er fattig og jordbruk er viktigste næringsvei. 80 % av befolkningen stammer fra Nord-India, mens resten har tibetansk-mongolske røtter. Nepal er en gammel selvstendig stat. Monarkiet ble opprettet 1769 og avviklet i mai 2008, da landet ble erklært republikk. I perioden 1996-2006 var landet herjet av borgerkrig mellom Nepals Kommunistiske Parti (maoister) og regjeringsstyrker.

Navnet er avledet av sanskrit nipa, 'ved foten av', og alaya, 'gudenes bolig'. I 2007 fikk Nepal ny nasjonalsang: "Sayaun Thunga Phool Ka" (skapt av 100 blomster), skrevet av Pradeep Kumor Rai.

Landskapet i Nepal er dominert av fjell, men det er lavere land mot grensen til India i sør.  Her ligger en 15–35 km bred slette (Terai). I denne delen av landet drives mye jordbruk. Deler av området er myrlendt med tett jungel.

900–1200 m høye fjell (Siwalikfjellene) danner grensen mellom Terai og Nepals kjerneregion, de øst–vestgående dalfører.

Nord for de sentrale dalene ligger selve fjellandskapet; Himalaya. Her ligger Jordens høyeste fjell, Mount Everest, 8844 moh., og flere andre topper på over 8000 moh.

Nepal har store klimatiske variasjoner. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året.

Landet har mange elver og fosser og stort potensial for vannkraft. Likevel brukes hovedsakelig ved som energikilde. Dette har medført avskoging og erosjon. Landet sliter også med forurenset vann på grunn av dårlige sanitære forhold og utslipp.

Nepal har 30,1 millioner innbyggere (2014). Svært høye fødselstall og synkende dødelighet har gitt landet en høy naturlig tilvekst og en «ung» befolkning.

Størstedelen av befolkningen er av nord-indisk og tibetansk-mongolsk herkomst. Blant de førstnevnte er etniske grupper som pahari, terai, newar og tharu. Tibeto-nepalske folkegrupper utgjør en stor minoritet og omfatter tamang, rai, limbu, bhote og sunwar i nord og øst, og magar og gurung i vestlige og sentrale deler. I nordøst lever fjellfolket sherpa.

Offisielt regnes ca. 80 % av befolkningen som hinduer, men mange folkegrupper har også bevart sine egne tradisjonelle religioner. Buddhister utgjør ca. 11 %, muslimer 4 % (bosatt langs grensen mot India) og ca. 0,2 % kristne.

Landets offisielle språk er nepali, og snakkes av ca. 85 % av befolkningen. Andre indoariske språk snakkes langs grensen i sør, i det såkalte teraiområdet, En annen hovedgruppe er tibeto-burmanske språk, som særlig er utbredt i sentrale og nordlige deler av landet.

Inntil Nepal ble republikk i mai 2008, hadde landet mesteparten av sin historie blitt styrt av konger eller familiedynastier.

Konflikten mellom Nepals Kommunistiske Parti (maoistene) og myndighetene har i stor grad preget landets politiske situasjon de senere årene. I perioden 1996-2006 var det åpen konflikt, og en fredsavtale ble inngått i 2006.

En ny grunnlov trådte i kraft i 2015, og erklærer Nepal som føderal demokratisk republikk. Kongen er fratatt all makt i denne grunnloven, og statsministeren er fungerende statsoverhode.  

Administrativt er Nepal inndelt i fem regioner, 14 soner og disse videre i distrikter og lokalområder.

Nepal er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, bl.a. Verdensbanken, for øvrig av bl.a. Colomboplanen.

Landet har aldri vært kolonialisert, men både India og Storbritannia har i lange perioder styrt utenrikspolitikken. Nepal har hatt mange egenrådige konger med stor makt, og har i mange år vært relativt isolert fra omverdenen. Forløperen til Nepal er den lille fjellstaten Gorkha. På 1700-tallet erobret Gorkha under ledelse av kong Prithvi Narayan Shah en rekke små nabostater.  Shah erobret Katmandu i 1786, og la grunnlaget for kongedømmet Nepal.

Den mektige Rana-slekten hadde makten i landet fra 1846–1951, og kongen i landet var fratatt politisk makt. Rana-familien hersket gjennom å gjøre statsministertittelen arvelig.

I 1960 tok kong Mahendra makten ved et kupp, oppløste partiene og arresterte flere politiske ledere. Nepal var i 30 år et absolutt monarki, inntil det i 1991 ble innført demokrati.

Ønsket om å fjerne landets konstitusjonelle monarki, ledet til det blodige maoistopprøret som startet i 1996. Nærmere 15 000 mennesker ble drept i kamphandlingene i løpet av den tiårige borgerkrigen varte (1996-2006).

I 2006 ble det inngått en fredsavtale mellom maoistene og parlamentsregjeringen. I 2008 ble det avholdt valg og maoistene ble det største partiet. Samme år ble kongedømmet avskaffet og Nepal ble en føderal demokratisk republikk. En ny grunnlov ble vedtatt i 2015.

25. april 2015 ble Nepal rammet av et jordskjelv der så mange som 10 000 mennesker kan ha mistet livet. Ifølge anslag fra FN var 8 millioner nepalere berørt av skjelvet på en eller annen måte. Jordskjelvet var det kraftigste i Nepal siden 1934.

Nepal har de senere år hat noe økonomisk vekst, og veksten kommer for en stor del fra arbeidsmigrasjon.  1992 innledet regjeringen en avregulering av økonomien for å tiltrekke utenlandske investorer. Flere statseide bedrifter ble privatisert.

Bistand og lån fra utlandet spiller en avgjørende rolle for økonomien. Etter demokratiseringen fra 1990 økte bistanden kraftig. Ved tusenårsskiftet ble ca. en tredel av statens utgifter dekket ved bistand. 

Nepal ble 2004 opptatt som medlem av WTO.

Med sin spektakulære natur er Nepal et attraktivt turistmål. I årene etter urolighetene har turismen igjen tatt seg opp, og sektoren er i vekst.

Jordbruk er viktigste næringsvei, og sysselsetter omlag 75 % av befolkningen. Ca. 25 % av befolkningen i Nepal lever under fattigdomsgrensen (2014).

Nepal har en rik kultur som har utviklet seg gjennom århundrer, med syv bidrag til FNs verdensarvliste. Det er stor kulturell diversitet som reflekterer landet mangfold av etniske og sosiale grupper.

Religion har en sterk innflytelse på de fleste kunstneriske uttrykk i Nepal. Utviklingen av litteratur har blitt hindret av mange år med sensur, og flere nepalske forfattere og poeter har derfor publisert bøker i utlandet. Nepal har en rik musikkarv med mange særpregede instrumenter.

Norge har siden 1964 gitt bilateral bistand til Nepal, hovedsakelig gjennom frivillige organisasjoner. I 1996 ble Nepal et av Norads hovedsamarbeidsland. 2006 var landet det eneste i Asia ved siden av Bangladesh med denne status. I 2000 åpnet Norge ambassade i Katmandu, Nepal er representert i Norge ved sin ambassade i London. Utviklingssamarbeidet med Nepal konsentrerer seg om grunnutdanning, næringsutvikling/energi, godt styresett, menneskerettigheter og fredsskapende arbeid.

I tillegg til bistandsoverføringene har også bidratt med støtte til arbeidet med ny grunnlov og i fredsprosessen mellom maoister og nepalske myndigheter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.