Saudi-Arabia, monarki i Midtøsten (Den arabiske halvøy). Grenser til Jordan, Irak i nord og Kuwait i nordøst, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater  og Oman i sørøst samt Jemen i sør; kyst mot Rødehavet i vest og Persiabukta (Golfen) i øst. Grensene mot Jemen og De forente arabiske emirater er ikke endelig fastlagt. En stor del av landet består av ørken, mens verdens største forekomster av olje finnes øst i Saudi-Arabia, ved Golfen.

Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, som ble etablert i 1932 av dynastiet al-Saud, som ga staten dets navn. Landets tidligere historie er framfor alt knyttet til islams helligste steder, Mekka hvor profeten Muhammed ble født og Medina hvor han er gravlagt. Saudi-Arabia er fortsatt sterkt knyttet til – og preget av – islam; Koranen utgjør landets grunnlov, og en streng – konservativ og ’ren’ – form for islam, kjent som wahhabisme, praktiseres. Saudi-Arabia har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn. Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion. Offisielt språk er arabisk.

Saudi-Arabia er blant verdens rikeste land, og regnes som en nær politisk alliert av Vesten generelt og USA spesielt, noe som har bidratt til en militant, islamistisk motstand mot kongehuset. Flere ledere og framtredende aktivister i al-Qaida har kommet fra Saudi-Arabia.

Navnet Saudi-Arabia er hentet fra dynastiet al-Saud som etablerte staten og sitter med eneveldig makt, kombinert med det geografiske området Arabia – i praksis Arabiske halvøy.

Saudi-Arabias nasjonalsang er Sarei Lil Majd Walalya.

Saudi-Arabia dekker om lag 4/5 av Arabiske halvøy, med kyst mot Rødehavet og Persiabukta; oljeforekomstene finnes i øst. Høylandet og kysten i vest domineres av Hijaz, med de hellige byene Mekka og Medina; de sentrale innlandsområdene omfatter det historiske Najd, som er hjemstavnen til al-Saud-dynastiet; et tørt platå dekket av lava og grus og sandørkenen Rub al-Khali. I sørvest ligger Asir med fjell opp til 3207 moh. (Jabal Sawda).

Saudi-Arabias er et av verdens tørreste områder, og landet har ikke bestandige forekomster av overflatevann. Mangel på ferskvann begrenser bosetting og næringsliv, og vegetasjonen er derfor sparsom.

Store rovdyr, som leopard, steinbukk, stripehyene, ulv og ørkengaupe er langt på vei utryddet. En rekke mindre pattedyr finnes, inklusive sandkatt, gullsjakal og ørkenrev. Gnagere og reptiler er utbredt. Nærmere 500 fuglearter er observert.

Saudi-Arabias befolkning er i hovedsak arabere, med et stort antall gjestearbeidere, de fleste fra andre muslimske land. Gruppen søkes redusert ved å trekke en større del av den innfødte saudiske befolkning inn i arbeidslivet. Saudi-Arabia er en velferdsstat med høye fødselstall og lav dødelighet; derav forholdsvis høy folketilvekst og lav gjennomsnittsalder – som innebærer et voksende behov for sysselsetting. Ca. 82% av befolkningen bor i byer.

Saudi-Arabia er arnestedet for islam, og samfunnet er på de fleste områder regulert i tråd med en streng fortolkning av islamsk lov og skikk, basert på sharia-lovgiving. Praksisen medfører korporlig avstraffelse, inklusive dødsstraff ved henrettelse for flere forbrytelser, og til streng regulering av kvinners opptreden utenfor familien.

Offisielt er hele befolkningen muslimsk, men med gjestearbeidere finnes flere religioner. Ca. 85–90% av saudierne er sunnier.

Saudi-Arabia er et absolutt monarki, styrt av en konge. Landet har ingen skrevet forfatning, og styres i tråd med Koranen og sharia-lovgivningen. al-Saud-dynastiet grunnla staten som det oppkalte etter seg, og har beholdt makten.

Kongen må nedstamme fra statens grunnlegger, Ibn Saud, og utpekes av det kongelige råd. Han utnevner regjeringen, som vesentlig består av familiemedlemmer, og er samtidig statsminister og leder et ministerråd (Majlis al-Wuzara).

Saudi-Arabia har intet sentralt folkevalgt organ, men har siden 1993 en nasjonalt konsultativ forsamling (Majlis al-Shura) med 150 medlemmer som utnevnes av kongen og har begrenset innflytelse. Politiske partier og organisasjoner er ikke tillatt. I 2005 ble det for første gang avholdt valg til kommunale råd, og fra 2015 har kvinner stemmerett. Ved lokalvalget i 2015 fikk Saudi-Arabia sine første kvinnelige folkevalgte. Den politiske makten ligger i de indre sirkler av kongehuset. Presteskapet har betydelig politisk innflytelse.

Saudi-Arabia er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken, for øvrig av blant annet Arabiskeliga, Golfrådet og Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC).

Saudi-Arabias historie er nært knyttet til framveksten og spredningen av islam, fra religionens arnested i Mekka. Før dette var området dels preget av handel ved kysten og nomadisk levesett i innlandet – og har vært befolket i flere tusen år. Dagens stat ble grunnlagt i 1932 som den tredje statsdannelse etablert av huset al-Saud. Før dette var landet en del av det osmanske riket, og Saud-dynastiet erobret makten gjennom støtte fra religiøse ledere og militær erobring.

Saudi-Arabia ble aldri formelt kolonisert, men var gjennom avtaler under britisk beskyttelse og innflytelse. Etter andre verdenskrig søkte kongehuset samarbeid med USA, knyttet til utvinning av olje. Saudi-Arabia har deretter vært en av Vestens – og særlig USAs – allierte i Midtøsten hvilket er en av årsakene til opposisjon mot kongehuset fra radikalt islamsk hold. Motstanden ble styrket etter Golfkrigen i 1990-91. Vestlige styrker opererte fra saudisk jord.

Radikal islamisme har funnet grobunn i Saudi-Arabia, og både al-Qaidas grunnlegger Osama bin Laden og et flertall av terroristene som sto bak angrepene 11. september 2001, var saudiere.

Saudi-Arabia er et ørkenland der størstedelen av landet er lite egnet for næringsvirksomhet og hvor jordbruk er begrenset til oaser og for øvrig krever kunstig vanning. Mens handel er en tradisjonell næringsvei, er det moderne Saudi-Arabia dominert av oljeindustrien; landet har verdens største forekomster: ca. 1/5 av all påvist råolje samt betydelige reserver av naturgass. Landet har også forekomster av flere andre mineraler.

Saudi-Arabia har siden 1970-tallet gjennomgått en omfattende modernisering, ikke minst med store investeringer i infrastruktur, herunder utvikling av moderne storbyer.

Inntektene fra oljeeksporten er dels investert i produktiv virksomhet, inklusive tungindustri. Prissvingninger har vist sårbarheten ved den sterke olje-avhengigheten, og Saudi-Arabia opplevde på 1990-tallet økonomisk nedgang, og kostnadene ved velferdsordninger og kongehuset er høye.

Saudi-Arabia er sterkt preget av statsreligionen islam, som også preger utdanningssektoren og påvirker kulturlivet; religion er en sentral del av undervisningen. Utdanning er gratis på alle nivå, men er ikke obligatorisk. Landet har et velutbygd system av høyere skoler – både for kvinner og menn og innenfor flere fag. Flere kvinner enn menn tar universitetsutdanning.

Saudi-Arabia kultur er påvirket både av de arabiske og islamske røttene på Arabiske halvøy, og mest av alt preget av den sterke innflytelsen den spesielle retningen innen islam som ligger til grunn for den saudi-arabiske staten; i Vesten kalt wahhabisme. Som en tradisjonstro, streng fortolkning av islam har den begrenset moderne kulturuttrykk; og film har i perioder vært forbudt.

Tradisjonelle kunstformer som poesi, sang og dans med røtter i beduinkulturen er verdsatt, likeledes kalligrafi. Mediebilder er sammensatt og undergitt selvsensur.

Saudi-Arabias samkvem med Norge er politisk sett særlig knyttet til fredsprosessen i Midtøsten og støtten til de palestinske selvstyremyndighetene; på det økonomiske – og næringspolitiske – området særlig til oljesektoren samt en sammensatt eksport av norske varer til landet. Til denne hører militært materiell (annet enn våpen), som har medført en viss politisk kritikk grunnet Saudi-Arabias brudd på menneskerettighetene. Flere norske selskap er etablert i landet.

Saudi-Arabia og Norge etablerte diplomatiske forbindelser i 1961, og Norge åpnet ambassade i Jidda i 1976; flyttet til Riyadh i 1984. Saudi-Arabia åpnet egen ambassade i Oslo i 2011. Under Golfkrigen i 1991 sendte Norge et militært styrkebidrag (sanitetskompani) til støtte for de multinasjonale styrkene stasjonert i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia er representert i Norge ved sin ambassade i Stockholm, og Norge er representert i Saudi-Arabia ved sin ambassade i Riyad.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.