Diplomati er den virksomheten som en stat utfører for å fremme sine interesser overfor andre land, utenom bruk av krig og vold. Diplomati utøves av statenes utpekte representanter, og foregår ved hjelp av dialog og forhandlinger, både direkte mellom stater og via mellomstatlige organisasjoner.Ordet brukes også om diplomatisk fremgangsmåte, av og til med en bibetydning av noe taktfullt og formpreget.Betegnelsen har sitt utspring i at offisielle utsendinger til fremmede land i oldtiden var utstyrt med et diploma (jamfør diplom), nærmest en legitimasjons- og introduksjonsskrivelse.. Hele artikkelen