Ambassaderåd er en diplomatisk utsending knyttet til en ambassade. I norsk utenrikstjeneste er ambassaderåd den høyeste tjenestemann etter ambassadøren, dersom det ikke ved ambassaden er en ministerråd. Vedkommende kan også fungere som ambassadørens stedfortreder. Som misjonssjef overfor myndighetene i vedkommende stat kan ambassaderåden fungere bare hvis vedkommende på forhånd er anmeldt som chargé d'affaires ad interim.