utenrikstjenesten

Den norske utenrikstjeneste er en fagetat som består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, som kan være ambassade, fast delegasjon til en internasjonal organisasjon eller generalkonsulat.

Utenrikstjenesten har til oppgave å ivareta og fremme Norges samlede interesser i utlandet og yte nordmenn råd, hjelp og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner.

En utenriksstasjon ledes av en fagtjenestemann.

Personalressurser

Antall årsverk i Utenriksdepartementet er 838. Antall årsverk i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) utgjør 242 og Fredskorpset (nå: Norec – Norwegian Agency for Exchange Cooperation) utgjør 39 årsverk. Utsendte på utenriksstasjonene, herunder spesialutsendinger fra andre statlige virksomheter enn Utenriksdepartementet, utfører i alt 608 årsverk. Antall årsverk utført av lokalt ansatte personer på utenriksstasjonene er cirka 1120.

Fagstasjoner og honorære utenriksstasjoner

I tillegg til de norske fagstasjonene i utlandet har Norge ca. 85 honorære generalkonsulater og ca. 275 honorære konsulater, det vil si til sammen ca. 350 honorære utenriksstasjoner. Ambassaden har overoppsyn med konsulattjenesten i det eller de landene hvor stasjonens sjef er akkreditert eller anmeldt.

Personalet ved utenriksstasjonene

Personalet ved en utenriksstasjon omfatter utenrikstjenestemenn, som kan være fagtjenestemenn, spesialutsendinger eller valgte utenrikstjenestemenn, videre andre utsendinger som etter Utenriksdepartementets bestemmelse knyttes til stasjonen, i tillegg til kontorpersonale (kansellister, fullmektiger, assistenter og andre).

Fagtjenestemann ved en diplomatisk stasjon kan være ambassadør, minister, ministerråd, ambassaderåd, ambassadesekretær og attaché (i norsk utenrikstjeneste brukes ikke lenger tittelen minister). Fagtjenestemann ved konsulær stasjon kan være generalkonsul, konsul, visekonsul og attaché. Utvelgelsen av aspiranter til utenrikstjenesten foretas av en spesiell aspirantnemnd.

Lovverk

Bestemmelser om personalet ved en utenriksstasjon er gitt i lov om utenrikstjenesten av 1. mars 2015. For øvrig har utenriksinstruksen av 3. desember 2002 bestemmelser om utenrikstjenestens organisasjon, funksjon og administrasjon. Instruksen er under revisjon.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Neumann, Iver B. & Halvard Leira: Aktiv og avventende : utenrikstjenestens liv 1905-2005, 2005, isbn 82-530-2757-5, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg