eau de Labarraque, vandig løsning av natriumklorat(I), NaClO3, natriumhypokloritt, NaClO. Ble fremstilt 1820 av Labarraque ved å lede klor inn i en løsning av soda (natriumkarbonat, Na2CO3). Virker på lignende måte som eau de Javel. Se for øvrig kloralkalielektrolyse.