Vanadater, salter av ortovanadiumsyre, H3VO4, og av polyvanadiumsyrer som kan tenkes dannet ved kondensasjon av ortovanadiumsyren: nH3VO4 = (n−1)H2O + Hn+2VnO3n +1.