Nitrosylforbindelser er kjemiske forbindelser som inneholder atomgruppen NO. Noen eksempler er nitrosylhydrogensulfat, NOHSO4, og nitrosylklorid, NOCl.