Renelement, grunnstoff som i naturen bare opptrer i form av en eneste stabil isotop. Eksempler på slike grunnstoffer er cesium, fosfor, fluor, gull, natrium og vismut, men det er de færreste grunnstoffer som kan opptre som renelementer. Jfr. isotoper.