Mursalpeter, hvitt belegg som utskilles på teglsteinsmurer, består for en stor del av kalsiumnitrat (kalksalpeter) Ca(NO3)2 · 4H2O. I stall og fjøs dannes mursalpeter ved at urinstoff og råtnende proteiner frigjør ammoniakk, som av nitritt- og nitratbakterier oksideres til salpetersyre, som med kalken danner kalsiumnitrat: CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2. I andre tilfeller stammer mursalpeter fra salter i mørtelen eller steinen. Fjernes lettest ved syrevasking.