Persulfater, tidligere kalt peroksidisulfater, hvite salter av peroksodisvovelsyre, H2S2O8, fremstilles ved elektrolytisk oksidasjon av (hydrogen)sulfater. De avspalter lett oksygen, og brukes noe som oksidasjonsmidler, f.eks. benyttes ammoniumpersulfat til svekking av fotografiske plater og bilder gjennom oksidering av sølvkorn til vannløselig sølvsulfat.