Manganitter, betegnelse brukt for manganforbindelser av typen MeMnO3, Me2MnO4, Me3Mn2O7 m.fl., der Me er et toverdig metall. Forbindelsene er imidlertid ikke salter av en oksomangan(VI)syre (mangansyrling), men blandede oksider MeO · MnO2, 2MeO · MnO2 osv.