Etskalk er en foreldet handelsbetegnelse for den etsende kjemiske forbindelsen kalsiumoksid, CaO. Kalles også brent kalk.