Stannater, forbindelser av tinn, fortrinnsvis der man formelt kan se for seg tinn-oksoanioner. Stanni-forbindelser og stanitter er foreldede betegnelser på tinn(II)forbindelser. Stanno-forbindelser er foreldet betegnelse for tinn(IV)forbindelser.