Chevrelfaser, ternære sulfider, selenider eller tellurider, som ofte viser superledning ved lave temperaturer. Oppkalt etter den franske kjemiker R. Chevrel.