Nitrogenoksosyrer, fellesbetegnelse på undersalpetersyrling, (HNO)2, salpetersyrling, HNO2, salpetersyre, HNO3 og peroksosalpetersyre, HNO4, dvs. O2NOOH. Videre danner nitrogen en syre med sammensetningen H4N2O4, nitroksylsyre, som bare er kjent i form av sine salter, og en ubestandig peroksosalpetersyrling, ONOOH, dvs. HNO3, som er isomer med salpetersyre. Den viktigste av syrene er salpetersyre.