Perhydrol er en vannløsning som inneholder 30 prosent hydrogenperoksid.